WEB-BLOG‎ > ‎Lưu Web-Blog‎ > ‎

Gắn biểu tượng chat Yahoo vào Web-Blog

đăng 11:23, 28 thg 2, 2012 bởi Anh Levan

Gắn biểu tượng chat Yahoo vào WEB

Bạn thường thấy Biểu tượng liên kết chát Yahoo ở trên các website dưới dạng Hỗ trợ trực tuyến. Và đa phần các style này đều giống nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các style khác cho các bạn.
Dưới đây là các style mà Y!M cung cấp:


Còn đây là code dán vào WEB:  a href="ymsgr:addfriend?YOURID">YourID&m=g&t=StyleID" border="0">

 Trong đó : 
YOURID : là nick Y!M của bạn.
YourID : là style mà bạn muốn hiển thị.

- Với thủ thuật này chúng ta cũng có thể biết được bạn mình có ẩn nick riêng với mình không ! suy luận 1 chút nhé ! chúc vui !
 


Comments