WEB-BLOG‎ > ‎Lưu Web-Blog‎ > ‎

355 hàm trong bảng tính của Google

đăng 08:23, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 08:30, 26 thg 1, 2013 ]

Có thể làm trên Excel rồi upload lên Drive Google nó sẽ hiểu 
( Tự sữa dấu , thành dấu ;  v.v... ) 

Danh sách 355 hàm trong bảng tính của Google


Comments