WEB-BLOG‎ > ‎

Lịch Âm Dương - Các ngày lễ

TẶNG CÁC BẠN TỜ LỊCH ÂM DƯƠNG NĂM TÂN SƯU 2021:  Download file tại đây 

CALENDAR 2021TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG VIỆT NAM

Tác giả: Hồ Ngọc Đức
Chuyển đổi Âm-Dương lịch Việt Nam (theo giờ Hà Nội GMT+7)

Cách sử dụng:  
                Nút < và > để tới lui từng tháng.        Nút << và >> để tới lui từng năm.            Nút  @  là xem ngày hiện tại. 
               (nhanh nhất là gõ tên của năm muốn tra cứu, gồm đủ 4 chữ số vào hộp năm) - Bấm OK

NHỮNG NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM CỦA VIỆT NAM

THEO DƯƠNG LỊCH

 

Tháng 1:

- 06-01-1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

- 07-01-1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược

- 09-01-1950 : Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam.

- 13-01-1941 : Khởi nghĩa Đô Lương

- 11-01-2007 : Việt Nam gia nhập WTO

- 27-01-1973 : Ký hiệp định Paris

 

Tháng 2:

- 03-02-1930 : Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

- 08-02-1941 : Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

- 27-02-1955 : Ngày thầy thuốc Việt Nam

- 14-02 : Ngày lễ tình yêu

 

Tháng 3:

- 08-03-1910 : Ngày Quốc tế Phụ nữ

- 11-03-1945 : Khởi nghĩa Ba Tơ 

- 18-03-1979 : Chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 

- 26-03-1931 : Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tháng 4:

- 25-4-1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước 

- 30-4-1975: Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc

 

Tháng 5:

- 01-05-1886: Ngày quốc tế lao động 

- 07-05-1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ 

- 09-05-1945: Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít 

- 13-05 : Ngày của Mẹ

- 15-05-1941: Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

- 19-05-1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- 19-05-1941: Thành lập mặt trận Việt Minh

 

Tháng 6:

- 01-06: Quốc tế thiếu nhi 

- 05-06-1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước 

- 17-06 : Ngày của Bố

- 21-06-1925: Ngày báo chí Việt Nam 

- 28-06-2011: Ngày gia đình Việt Nam

 

Tháng 7:

- 02-07-1976: Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa XHCN Việt Nam

- 17-07-1966: Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" 

- 27-07: Ngày thương binh, liệt sĩ 

- 28-07: Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)

 

Tháng 8:

- 01-08-1930: Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng 

- 19-08-1945: Cách mạng tháng 8 (Ngày Công an nhân dân) 

- 20-08-1888: Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng

 

Tháng 9:

- 02-09: Quốc khánh (1945)/ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969) 

- 10-09-1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

- 12-09-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh

- 20-09-1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc 

- 23-09-1945: Nam Bộ kháng chiến 

- 27-09-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn

 

Tháng 10:

- 01-10-1991: Ngày quốc tế người cao tuổi

- 10-10-1954: Giải phóng thủ đô 

- 14-04-1930: Ngày hội Nông dân Việt Nam

- 15-10-1956: Ngày truyền thống Hội thanh niên Việt Nam 

- 20-10-1930: Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

Tháng 11:

- 20-11: Ngày nhà giáo Việt Nam 

- 23-11-1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ 

- 23-11-1946: Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam

 

Tháng 12:

- 01-12 : Ngày thế giới phòng chống AIDS

- 19-12-1946: Toàn quốc kháng chiến 

- 22-12-1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

 

THEO ÂM LỊCH

- 01-01 : Tết Nguyên Đán

- 15-01 : Tết Nguyên tiêu

- 10-03 : Giỗ tổ Hùng Vương 

- 03-03 : Tết Hàn thực

- 14-04 : Tết Dân tộc Khmer

- 15-04 : Lễ Phật Đản

- 05-05 : Tết Đoan Ngọ

- 15-07 : Vu Lan

- 01-08 : Tết Katê

- 15-08 : Tết Trung Thu

- 09-09 : Tết Trùng Cửu

- 10-10 : Tết Trùng Thập

- 23-12 : Ông Táo chầu trời