TOÁN 12‎ > ‎Giải tích 12‎ > ‎Lưu GT12‎ > ‎

Bài tập Phương trình tiếp tuyến của đồ thị

đăng 09:39, 14 thg 10, 2011 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 06:53, 2 thg 7, 2016 ]
Phương pháp và Bài tập lập Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số