TOÁN 12‎ > ‎Giải tích 12‎ > ‎Lưu GT12‎ > ‎

Bài tập Đơn điệu Hàm số & Ứng dụng

đăng 06:44, 14 thg 10, 2011 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 06:54, 2 thg 7, 2016 ]
    Bài tập về tính đơn điệu của hàm số & Bài tập về ứng dụng của tính đơn điệu hàm số.

Xem bài giải chi tiết  tại đây