TOÁN THPT‎ > ‎TOÁN 11‎ > ‎Giải tích 11‎ > ‎Lưu GT11‎ > ‎

Dãy số - Cấp số

đăng 09:23, 10 thg 11, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 21:42, 28 thg 6, 2016 bởi Anh Levan ]
LÝ THUYẾT &  BÀI TẬP:
            1.  Phương pháp chứng minh qui nạp
            2.  Dãy số
            3.  Cấp số cộng - Cấp số nhân