TOÁN THPT‎ > ‎TOÁN 10‎ > ‎Hình học 10‎ > ‎Lưu HH10‎ > ‎

Hình học Vectơ Chương 1

đăng 19:06, 5 thg 9, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 19:06, 29 thg 12, 2020 bởi Anh Levan ]
  Một số Bài tập tuyển về Vectơ
BÀI 1
:  Cho tam giác ABC có M là trung điểm AC và I là trung điểm BM, còn O là một điểm tùy ý.

    1.  Chứng minh:
    2.  Gọi K là trung điểm của AM.  Hãy phân tích vectơ:      3.  Gọi D là giao điểm của AI và BC. Chứng minh  DC = 2DB.  Từ đó hạy phân tích vectơ:
    4.  Tìm điểm N trên đường thẳng AB sao cho độ dài vectơ sau nhỏ nhất:

BÀI 2:  Cho tam giác ABC có AB = 2m, AC = 3m và D là điểm thỏa đẳng thức vectơ:
    1.  Chứng minh:  D là chân phân giác trong của góc A của tam giác ABC
    2.  Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD.
         Xác định điểm M trên đường tròn (O) sao cho độ dài vectơ sau lớn nhất:

BÀI 3:  Cho tam giác ABC có G, H, O lần lượt là trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.
           AD là đường kính của đường tròn (O)Hãy chứng minh:
    1.  Tứ giác HBDC là hình bình hành
    2.                      3.      
    4.  Ba điểm  O, G, H  thẳng hàng