TOÁN THPT‎ > ‎PRO DẠY & HỌC‎ > ‎Pro cho HS‎ > ‎Lưu Pro cho HS‎ > ‎

Sách điện tử (E_Book)

đăng 08:06, 18 thg 9, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 04:56, 19 thg 9, 2011 bởi Anh Levan ]
Nếu nhà có máy vi tính thì các em nên dùng các Bộ sách điện tử:
MÔN TOÁN

1. Sổ tay tra cứu Toán 12

2. Sổ tay tra cứu Toán 11

3. Sổ tay tra cứu Toán 10

MÔN VẬT LÝ

1. Sổ tay tra cứu Vật lý lớp 10

2. Sổ tay tra cứu Vật lý 11


3. Sổ tay tra cứu Vật lý 12
MÔN HÓA HỌC

1. Sổ tay tra cứu Hoá 12

2. Sổ tay tra cứu Hoá 11

3. Sổ tay tra cứu Hoá 10

Comments