TOÁN THPT‎ > ‎PRO DẠY & HỌC‎ > ‎Pro cho GV‎ > ‎Lưu Pro cho GV‎ > ‎

Crack Word - Excel

đăng 10:46, 23 thg 8, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 10:48, 23 thg 8, 2013 ]

 CRACK  Protect Document  Microsoft Word .

*  Bạn hãy thực hiện theo trình tự các bước sau :

    1.  Mở file      .doc   bị  Protect Document . . .
    2.  Lưu lại bằng đuôi   .rtf   như sau:  
         File  -->  Save as -->  Xem hình dưới  (  zoom bự lên nhé )  

--> Chọn Rich Text Format (*.rtf) --> Save

    3.  Đóng Microsoft Word
    4.  Mở  file    .rtf  vừa lưu
    5.  Tool  --> UnProtect Document …  ( Tự động Unprotect Document )
    Hoặc
    6.  Tắt các chức năng  Formatting restrictions  và   Editing restrictions  
         bằng cách bỏ dấu  vvx  của các lựa chọn đó :  Xem hình dưới đây:
    7.  Lưu lại file vừa hủy xóa Protect Document . . . bằng đuôi   .doc
        --> Word Document (*.doc)      ( như bước 2 )
             (  Nhớ đổi tên để giữ file gốc nếu cần )

THẾ LÀ BẠN ĐÃ CÓ FILE WORD KHÔNG CÒN PROTECT NỮA ! CRACK  Protect Sheet hoặc Workbook Microsoft Excel .

*  Download  file   password.xla   về máy bạn ở cuối trang web này
*  Thực hiện theo các bước sau:  
    1.  Chạy chương trình Excel
    2.  Chọn  Menu   Tools  -->  Add-Ins ...    
         Sẽ mở ra hộp thoại sau:   
    3.  Chọn mục  Browse ...  để tìm  file   password.xla  và  OK


3.  Nếu thành công thì sẽ có một thông báo:

    Excel đã tạo ra 2 lệnh bằng cách thêm vào cuối menu  Tool :

Unprotect sheet  và  Unprotect Workbook


    4.  Kể từ bây giờ Excel của bạn mở được tất cả các Protect :
        -  Mở file Excel bị Protect
        -  Xem file bị Protect cái gì  ( sheet  hay  workbook )
            (  Click vào menu Tool để xem )
        -  Nếu khóa cái nào thì ta Unprotect cái đó bằng  2  nút lệnh
    * Click  xong thì máy hoạt động CRACK ngầm thật cảm động !
       Chỉ có cái đồng hồ cát thay cho con trỏ
Lúc này bạn nên ngừng mọi hoạt động để máy tập trung “sức” crack

    5.  Xóa password thành công sẽ có một biển báo:
    * Bạn click  OK  thế là file Excel này không còn Protect nữa.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG “NẾU QUÊN  password  DO ĐÃNG TRÍ”


File  password.xla  sử dụng theo thời gian ( khá lâu ) sẽ hết tác dụng .

    Mình sẽ cập nhận thường xuyên bên dưới trang này, bạn hãy down về và thay cho file cũ

    Nếu phát hiện file chưa kịp cập nhận thì hãy vào Diễn đàn hoặc Liên hệ để lại lời nhắn

ċ
password.xla
(35k)
Anh Levan,
10:50, 23 thg 8, 2013
Comments