TOÁN THPT‎ > ‎PRO DẠY & HỌC‎ > ‎

Pro cho GV

Một số tư liệu GD THPT - Chương trình thiết thực cho Giáo viên
  Thông tư hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Số tư liệu:               43/2006/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     20-10-2006
Tệp đính kèm:        Download dạng Word


  Quyết định 06/2006/QĐ-BNV quy chế đánh giá, xếp loại GV 

mầm non & GV phổ thông công lập

Số tư liệu:               06/2006/QĐ-BNV
Ngày ban hành:     21-03-2006
Tệp đính kèm:         QĐ06-2006-BNV


   Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số tư liệu:            12/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    28-03-2011
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:       TT12.doc


  Thông tư 58 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
Số tư liệu:            58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    15-12-2011
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT  
Tất cả tại đây:        58-2011-TT.doc


   Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm số 17 của Bộ GD&ĐT
Số tư liệu:            17/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    16-05-2012
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:       TT17-2012.doc

   Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Tỉnh Bình Thuận
Số tư liệu:            13/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:    29/03/2013
Nguồn:                 UBND Tỉnh Bình Thuận
Tất cả tại đây:       QĐ13-2013.pdf


   Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng toán THPT
 ( Dành cho GV chưa có tài liệu này vì trường đã hết !?! )
   Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số tư liệu:            01/2011/TT-BNV
Ngày ban hành:    19-01-2011
Nguồn:                 Các Bộ và ngang Bộ
Tất cả tại đây:       01TT-BNV.pdf


   CV 5842/BGDĐT: V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
Thông tin văn bản
Số tư liệu:            CV 5842 BGDĐT-VP
Ngày ban hành:    01-09-2011
Nguồn:                 Các Bộ và ngang Bộ
Download file:       HDĐCNDDHGDPT.rar


   Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Số tư liệu:            28/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    21-10-2009
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:        28-2009-TT-BGDDT.doc


    THÔNG TƯ 30:  Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Số tư liệu:               30/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     22-10-2009
Tệp đính kèm:         TT30_ChuanGVTH

    THÔNG TƯ 55:  Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Số tư liệu:               55/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     22-11-2011
Tệp đính kèm:          TT55 BGD-DieuLeBDD-ChaMeHS2011.doc


CÁC VĂN BẢN GV CẦN BIẾT

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC - Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
 Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học

Công văn số: 10227/THPT V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học     Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phương trong việc đánh giá giờ dạy của tổ...