E-BOOK TRẮC NGHIỆM 12


Đề kiểm tra trắc nghiệm năm cuối THPT

đăng 00:50, 5 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 00:51, 5 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

Bài tập tự luận - trắc nghiệm ôn thi 12 (2008)

đăng 23:42, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:43, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

595 bài tập GT 12 ( Tự luận & trắc nghiệm )

đăng 23:29, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:29, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

40 Đề kiểm tra TNKQ

đăng 23:13, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:14, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

81 Đề tự luận – trắc nghiệm ôn thi

đăng 23:08, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:33, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

Bài tập tự luận & TNKQ: Tích phân & Ứng dụng

đăng 23:06, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:06, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

Bài tập tự luận & TNKQ: Ứng dụng đạo hàm

đăng 23:04, 4 thg 10, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:04, 4 thg 10, 2016 ]

Download MediaFire:       TẬP 01         TẬP 02   

TẬP 01

1-7 of 7