Số phức

đăng 23:20, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:43, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]
Xem thêm Số phức trong các kỳ thi
Chỉ học Dạng Đại số của số phức nha !