Phương trình lượng giác

đăng 08:29, 25 thg 11, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 11:08, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]
Chú ý:  Cách viết như nhau:  tgx  là  tanx  ,  cotgx  là  cotx
( Dành cho thành viên )