Ba đường Cônic

đăng 09:34, 16 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:34, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]
Các em chỉ học Elip nha !