Một số trường Đại học Cao đẳng và Học viện phía Nam

đăng 23:32, 4 thg 9, 2012 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 23:45, 4 thg 9, 2012 ]
   1. ĐH Quốc gia TPHCM
     http://www.vnuhcm.edu.vn

   2. Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

   3. Trường ĐH CN thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
    http://www.uit.edu.vn 

   4. Trường ĐH KH Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
    http://www.hcmus.edu.vn

   5. Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM
    http://www.hcmussh.edu.vn 

   6. Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM
    http://www.hcmiu.edu.vn

   7. Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM
    http://www.ecovnuhcm.edu.vn

   8. ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn

   9. Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   10. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   11. Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   12. Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế
    http://www.hueuni.edu.vn

   13. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   14. Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   15. Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế
    http:///www.hueuni.edu.vn 

   16. ĐH Đà Nẵng
    http://www.ud.edu.vn

   17. Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
    http://www.dut.edu.vn

   18. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
    http://www.due.edu.vn

   19. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
    http://www.cfldn.edu.vn 

   20. Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
    http://www.dce.udn.vn

   21. Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
    http://www.dct.edu.vn 

   22. Trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng
    http://cit.ud.edu.vn 

   23. Trường ĐH An Giang
    http://www.agu.edu.vn

   24. Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
    http://www.tut.edu.vn

   25. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

   26. Trường ĐH Cần Thơ    
    http://www.ctu.edu.vn

   27. Trường ĐH Đà Lạt    
    http://www.dlu.edu.vn

   28. Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM    
    http://www.hcmutrans.edu.vn

   29. Trường ĐH Kinh tế TPHCM    
    http://www.ueh.edu.vn

   30. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM    
    http://www.hcmuarc.edu.vn

   31. Trường ĐH Luật TPHCM    
    http://www.hcmulaw.edu.vn

   32. Trường ĐH Mở TPHCM    
    http://www.ou.edu.vn

   33. Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM    
    http://www.hcmufa.edu.vn

   34. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM    
    http://www.dhnh.edu.vn

   35. Trường ĐH Nha Trang    
    http://www.ntu.edu.vn

   36. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM    
    http://www.hcmuaf.edu.vn

   37. Trường ĐH Đồng Tháp    
    http://www.pud.edu.vn

   38. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM    
    http://www.hcmute.edu.vn

   39. Trường ĐH Sư phạm TPHCM    
    http://www.hcmupeda.edu.vn

   40. Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM    
   41. Trường ĐH Tây Nguyên    
    http://www.taynguyenuni.edu.vn

   42. Trường ĐH Thể dục thể thao 2    
    http://www.upes2.edu.vn

   43. Trường ĐH Tiền Giang    
    http://www.tgu.edu.vn

   44. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ    
    http://ctump.edu.vn

   45. Trường ĐH Y Dược TPHCM    
    http://www.yds.edu.vn

   46. Trường ĐH Dân lập Bình Dương    
    http://www.bdu.edu.vn

   47. Trường ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn    
    http://www.saigon-uni.edu.vn

   48. Trường ĐH Dân lập Duy Tân - Đà Nẵng    
    http://www.dtu.edu.vn

   49. Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng    
    http://www.hongbang-uni.edu.vn

   50. Trường ĐH Dân lập Hùng Vương    
    http://www.hungvuong.edu.vn

   51. Trường ĐH Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ TPHCM    
    http://www.hutech.edu.vn

   52. Trường ĐH Dân lập Lạc Hồng    
    http://www.lhu.edu.vn

   53. Trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM    
    http://huflit.edu.vn

   54. Trường ĐH Dân lập Văn Hiến    
    http://www.daihocvanhien.edu.vn

   55. Trường ĐH Dân lập Văn Lang    
    http://www.dhdlvanlang.edu.vn

   56. Trường ĐH Dân lập Yersin- Đà Lạt    
    http://www.yersin.edu.vn 

   57. Trường ĐH Hoa Sen    
    http://www.hoasen.edu.vn

   58. Trường ĐH Sài Gòn    
    http://www.cdsptphcm.edu.vn

   59. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà    
    http://www.moi.gov.vn

   60. Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi    
    http://www.sonadezi.edu.vn

   61. Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu    
    http://cdcdbrvt.edu.vn 

   62. Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp    
    http://www.dtcc.edu.vn

   63. Trường CĐ Giao thông Vận tải III    
    http://www.hcmct3.edu.vn

   64. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM    
    http://www.ktdn.edu.vn

   65. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ    
    http://ctec.edu.vn

   66. Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long    
    http://www.vcef.edu.vn

   67. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng    
    http://www.caothang.edu.vn

   68. Trường CĐ Lương thực Thực phẩm    
    http://www.cfi.edu.vn

   69. Trường CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng    
    http://www.dncopeas.edu.vn

   70. Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu    
    http://www.cdspbrvt.com

   71. Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai    
    http://www.cdspdongnai.edu.vn

   72. Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang    
    http://www.cdspkg.edu.vn

   73. Trường CĐ Sư phạm Nha Trang    
    http://www.mgtw2.edu.vn 

   74. Trường ĐH Quảng Nam    
    http://www.qnamuni.edu.vn

   75. Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị    
    http://www.qtttc.edu.vn

   76. Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế    
    http://www.cdsphue.edu.vn

   77. Trường CĐ Dân lập công nghệ thông tin TPHCM    
    http://www.itc.edu.vn 

   78. Trường CĐ Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương    
    http://www.ktkt.edu.vn

   79. Trường CĐ Tư thục Đức Trí    
    http://www.ductri.org

   80. Học viện CN Bưu chính viễn thông TPHCM    
Comments