DIỄN ĐÀN‎ > ‎Thông tin‎ > ‎Thông tin mùa thi‎ > ‎

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG

đăng 07:50, 7 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 07:50, 7 thg 3, 2012 bởi Anh Levan ]

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG PHÍA BẮC 

STT Tên trường Mã trường Điện thoại - Fax
  ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI    
1 ĐH CÔNG NGHỆ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHI ĐT: 04.37547865
2 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHT ĐT: 04.38585279; 04.38583795
3 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHX ĐT: 04.8585237; 04.35575892
4 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHF ĐT: 04.37547269; 04.37548874
5 ĐH KINH TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHE ĐT: 04.37547506 (305)
6 KHOA LUẬT - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHL ĐT: 04.37546674
7 KHOA SƯ PHẠM - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHS ĐT: 04.37547969
8 KHOA QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHQ ĐT: 04.37548065; 04.35571662; 04.35571994; 04.362852312
  ĐH THÁI NGUYÊN   ĐT: 0280.3852650; 0280.3852651; 0280.3753041; Fax: 0280.3852665
9 ĐH KINH TẾ  & QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN DTE ĐT: 0280.3647685; Fax: 0280.3647684
10 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐH THÁI NGUYÊN DTK ĐT: 0280.3847145; Fax: 0280.3847403
11 ĐH NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN DTN ĐT: 0280.3852650, 0280.3852651, Fax: 0280.3852665
12 TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN DTS ĐT: 0280.3851013, 0280.3855731; Fax: 0280.3857867
13 ĐH Y DƯỢC - ĐH THÁI NGUYÊN DTY ĐT: 0280.852671, 0280.855710
14 ĐH KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN DTZ ĐT: 0280.3648181
15 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH THÁI NGUYÊN DTC ĐT: 0280.846254
16 KHOA NGOẠI NGỮ - ĐH THÁI NGUYÊN DTF ĐT: 0280.3648489, Fax: 0280.3648493
17 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐH THÁI NGUYÊN DTU  
18 HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN ANH ĐT:  069.45541
19 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NVH ĐT: 04.35141617, 04.38517093
20 HỌC VIỆN BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN TGC ĐT: 04.37548262
21 HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSH ĐT: 04.38385246
22 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BVH ĐT: 04.37540082, 04.38547797
  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (phía nam) BVS ĐT: 08.38297220
23 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HCH ĐT: 04.37735611
  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (phía nam) HCS ĐT: 08.38653383
24 HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KMA ĐT: 04.35520575
25 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NHH ĐT: 04.38521851
  HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Phân viện Phú Yên) NHP ĐT: 057.3824744
26 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO HQT ĐT: 04.38343550, 04. 38344540 máy lẻ 135
27 HỌC VIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HVQ ĐT: 04.38643352
28 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC ĐT: 04.38362161
29 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM HYD ĐT: 04.38543615
30 ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI BKA ĐT: 04.38692104, 04.38692117
31 ĐH CÔNG ĐOÀN LDA ĐT: 04.38512713; 04.35874419
32 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DCN ĐT: 04.37655121 xin 224 hoặc 04.37650051
33 ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH DDM ĐT: 033.3871620
34 ĐH DƯỢC HÀ NỘI DKH ĐT: 04.38264465
35 ĐH ĐIỆN LỰC DDL ĐT: 04.38362672
36 ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH YDD ĐT: 0350.3643495
37 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI GHA ĐT:04.37669538
  ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI (phía nam) GSA ĐT: 08.38962018
38 ĐH HÀ NỘI NHF ĐT: 04.38547453
39 ĐH HÀ TĨNH HHT ĐT: 039.3885376, 039.3885224
40 ĐH HÀNG HẢI HHA ĐT:  0313.3851657, 0313.3728881, 0313.3729690
41 ĐH HẢI PHÒNG THP ĐT: 0313.591042
42 ĐH HOA LƯ NINH BÌNH DNB ĐT: 030.3892240; 030.3892701
43 ĐH HỒNG ĐỨC HDT ĐT: 0373.910619
44 ĐH HÙNG VƯƠNG THV ĐT: 0210.3820042; 0210.3821970; 0210.3710391
45 ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DKK ĐT: 04.38621504, 0350.3848705
46 ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN KHA ĐT: 04.36280280, Fax: 04.36280462
47 ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI KTA ĐT: 04.38542390. 117/166/167;  04.38543913
48 ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG DKY ĐT: 0320.3891799
49 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI DLX ĐT: 04.35566175 – 04.35568795
  ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (phía nam) DLS 08.38837814 - 08.38837801
50 ĐH LÂM NGHIỆP LNH ĐT: 04.33840440, 04.33840707; 0613.922254; 0613.922829
51 ĐH LUẬT HÀ NỘI LPH ĐT: 04.38351879, 04.38359803
52 ĐH MỎ ĐỊA CHẤT MDA ĐT: 04.38386214
53 ĐH MĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP MTC ĐT: 04.35141588
54 ĐH MĨ THUẬT VIỆT NAM MTH ĐT: 04.38263861
55 ĐH NGOẠI THƯƠNG NTH ĐT: 04.38356800
  ĐH NGOẠI THƯƠNG (phía nam) NTS ĐT: 08.35127254
56 ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NNH ĐT :  04.38276346  máy lẻ 104
57 ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PCH ĐT: 069.45212; 04.35533006
  ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (phía nam) PCS  
58 ĐH RĂNG - HÀM - MẶT RHM ĐT: 04.39287190
59 ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH SKD ĐT: 04.38341522
60 ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI SPH ĐT: 04.37547823 xin 216
61 ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 SP2 ĐT: 0211.3863203, 0211.3863207
62 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN SKH ĐT: 0321.3713081
63 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH SKN ĐT: 0350.3637804
64 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH SKV ĐT: 038.3833002
65 ĐH SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG GNT ĐT: 04.38547301
66 ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI TDH ĐT: 04.33866899
67 ĐH TÂY BẮC TTB ĐT: 022.3751703
68 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TDB ĐT: 0241.1217221
69 ĐH THUỶ LỢI TLA ĐT: 04.35638069 – 04.35631537 Fax: 04.35638923
  ĐH THUỶ LỢI (phía nam) TLS ĐT: 08.38400532; Fax: 0838400542
70 ĐH THƯƠNG MẠI TMA ĐT: 04.38348406 - 04.37642133
71 ĐH VĂN HOÁ HÀ NỘI VHH ĐT: 04.38512606 - 104 hoặc 105
72 ĐH VINH TDV ĐT: 038.3856394
73 ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI XDA ĐT: 04.38694711; 04.38696654
74 ĐH Y HÀ NỘI YHB ĐT: 04.38525123; 04.38523798 - 128
75 ĐH Y HẢI PHÒNG YPB ĐT: 031.3731168
76 ĐH Y THÁI BÌNH YTB ĐT: 036.3838545 (xin 105,106,113)
77 ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG YTC ĐT: 04.62662342
78 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI MHN ĐT : 04.38694821, 04.38682299
79 ĐH CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN DVX ĐT: 038.3588206
80 ĐH CHU VĂN AN DCA ĐT: 0321.3515592, 0321.3515557
81 ĐH DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ DDD ĐT: 04.37719961; 04.37719963
82 ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG DHP ĐT: 031.3740577
83 ĐH DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH DTV ĐT: 0350.3680042
84 ĐH DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG DPD ĐT: 04.37847110
85 ĐH ĐẠI NAM DDN ĐT: 04.33540939, 04.33540940, 04.33540941, Fax: 04.33540937
86 ĐH FPT  FPT ĐT: 04.37687717; Fax: 04.37687718;  ĐT : 08.54371777; Fax : 08.54371189; ĐT : 0511.3562666; Fax: 0511.3562662
87 ĐH HÀ HOA TIÊN DHH ĐT: 0351.2243083; 2243084
88 ĐH HÒA BÌNH HBU ĐT: 04.35543955, 04.35543958
89 ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI DQK ĐT: 04.36336507/ Máy lẻ 108 hoặc 04.36339113; ĐT CS2: 04.39871898
90 ĐH NGUYỄN TRÃI NTU ĐT: 04.32734720, 04.32734757; Fax: 04.37626259
91 ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ DBH ĐT: 04.62690558
92 ĐH THÀNH TÂY DTA ĐT: 04.22122769; 0912.543465; 0988.642084; 0906.185348
93 ĐH THĂNG LONG DPD ĐT: 04.38587346, 04.35636426
94 ĐH TƯ THỤC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ DCQ ĐT: 04.37632890
95 CĐ CÔNG NGHỆ - DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI CCM ĐT: 04.36922552
96 CĐ CÔNG NGHỆ VIETTRONICS CVT ĐT: 031.3265198
97 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP CXD ĐT: 0280.3866023
98 CĐ CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ CCC ĐT: 033.3711329
99 CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT CCA ĐT: 0210.3786212; 0210.3786168
100 CĐ CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CHY ĐT: 0321.3943550; ĐT: 0241.3831709
101 CĐ CÔNG NGHIỆP IN CCI ĐT: 04.37638660
102 CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH CND ĐT: 0350.3849581, 0350.3986919
103 CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN CPY ĐT: 0211.3873904
104 CĐ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ CCD ĐT: 0320.3882402
105 CĐ CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN CCB ĐT: 0280.3844796
106 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CTP ĐT: 0210.3849674
107 CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CCX ĐT: 033.3851240, 033.6289225
108 CĐ CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC CCV ĐT: 0280.3862077
109 CĐ CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG CIH ĐT: 04.33838063; 04.33838345
110 CĐ CƠ KHÍ LUYỆN KIM CKL ĐT: 0280.2210980
111 CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI CHN ĐT: 04.37849979; 04.37845153
112 CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY D20 ĐT: 04.33721213
113 CĐ CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG D03 ĐT: 031.3735130; 031.3677734
114 CĐ CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU CLC ĐT: 0231.3792787; 3972786
115 CĐ DU LỊCH HÀ NỘI CDH ĐT: 04.37560745; 04.37560744; 04.37541936
116 CĐ DƯỢC TRUNG ƯƠNG CYS ĐT: 0320.3890944
117 CĐ ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI CLH ĐT: 04.37673896; 04.38349644
118 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI CGH ĐT: 04.35526713, 04.38544264; ĐT TTĐT: 0211.3867404; ĐT phân hiệu: 0280.3856545
119 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG CGN ĐT: 038.3851270; 038.3519140
120 CĐ HÀNG HẢI CHH ĐT: 031.3766739; 031.3766425
121 CĐ HOÁ CHẤT CHC ĐT: 0210.3829247; 0210.3827305
122 CĐ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CCK ĐT: 04.22180985, 04.36884211
123 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN CDB ĐT: 0230.3810193
124 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG CHD ĐT: 0320. 861269, 0320. 861121
125 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỆ AN CEA ĐT: 0383.831768
126 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ THỌ CPP ĐT: 0210.3863801; 0210.3863839
127 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH CTB ĐT: 036.3839191
128 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CTH ĐT: 04.33531324
129 TRƯƠNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC CKA ĐT: 0211.3867994, 0211.3861938
130 CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN CKT ĐT: 0280.3750258, 0280.3855290
131 CĐ KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH CKS ĐT: 0320.3786749, 0320.3786492
132 CĐ MÚA VIỆT NAM CMH ĐT: 04.37640270; 04.37649781
133 CĐ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI CNT ĐT: 04.38251809
134 CĐ NÔNG LÂM CNL ĐT: 0240.3874387
135 CĐ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC CDP ĐT: 033.3873393; Fax: 033.3872223
136 CĐ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ CNP ĐT: 04.33502905; Fax: 04.33840320
137 CĐ NỘI VỤ CV1 ĐT: 04.37533659; 04.37532864 xin 113; Fax: 04.377555640 hoặc 04. 37532955; ĐT CS2: 080.351364, 0511.3240390; Fax: 080.351365
138 CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I CPT ĐT: 0351.3829008; 0351.3850019; 0351.3854190; Fax: 0351.3854383
139 CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG CM1 ĐT: 04.37565209; 04.37562670
140 CĐ SƯ PHẠM BẮC KẠN  C11 ĐT: 0281.3210969
141 CĐ SƯ PHẠM BẮC NINH C19 ĐT: 0241.3855329; 0241.3822723
142 CĐ SƯ PHẠM CAO BẰNG C06 ĐT: 026.3750210
143 CĐ SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN C62 ĐT: 0230.3828702
144 CĐ SƯ PHẠM HÀ GIANG C05 ĐT: 0219.3868057, 0219.3866295
145 CĐ SƯ PHẠM HÀ NAM C24 ĐT: 0351.3854533, 0351.3851018
146 CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI C01 ĐT: 04.37672974, 04.38337597
147 CĐ SƯ PHẠM HÀ TÂY C20 ĐT: 04.33853894
148 CĐ SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG C21 ĐT: 0320.3890025
149 CĐ SƯ PHẠM HƯNG YÊN C22 ĐT: 0321.3862762
150 CĐ SƯ PHẠM HOÀ BÌNH C23 ĐT: 0218.3858932
151 CĐ SƯ PHẠM LÀO CAI C08 ĐT: 020.3844881
152 CĐ SƯ PHẠM LẠNG SƠN C10 ĐT: 025.3812367
153 CĐ SƯ PHẠM NAM ĐỊNH C25 ĐT: 0350.3636599
154 CĐ SƯ PHẠM NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG C18 ĐT: 0240.3520662
155 CĐ SƯ PHẠM NGHỆ AN C29 ĐT: 038.3857009, 038.3857070
156 CĐ SƯ PHẠM QUẢNG NINH C17 ĐT: 033.3852798, Fax: 033.3852798
157 CĐ SƯ PHẠM SƠN LA C14 ĐT: 022.3874298
158 CĐ SƯ PHẠM THÁI BÌNH C26 ĐT: 036.3831144
159 CĐ SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN C12 ĐT: 0280.3846610
160 CĐ SƯ PHẠM TUYÊN QUANG C09 ĐT: 027.3892012
161 CĐ SƯ PHẠM VĨNH PHÚC C16 ĐT: 0211.3868247, 0211.3868188
162 CĐ SƯ PHẠM YÊN BÁI C13 ĐT: 029.3852218
163 CĐ TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CTK ĐT: 04.36590459
164 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CKH ĐT: 04.38370597
165 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG CMM ĐT: 037.3824175
166 CĐ THỂ DỤC THỂ THAO THANH HOÁ CTO ĐT: 037.3851382; 037.3726392
167 CĐ THỐNG KÊ CTE ĐT: 0241.3821713
168 CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ CTL ĐT: 0351.3854449, 0351.3854446, 0351.3840246
169 CĐ THUỶ SẢN CSB ĐT: 0241.3833873, 0241.3831632, 0241.3840064, 0241.3840240
170 CĐ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CTM ĐT: 0280.3851989
171 CĐ TRUYỀN HÌNH CTV ĐT: 04.33853048, 04.33851591, 04.33851595
172 CĐ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CDT ĐT: 04.38780401, 04.38271305
173 CĐ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH CXN ĐT: 0350.3682177, Fax: 0350.3682839
174 CĐ XÂY DỰNG SỐ 1 CXH ĐT: 04.62652609
175 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN CVV ĐT: 038.3565882
176 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TÂY BẮC CVB ĐT: 0218.3858026
177 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH CNB ĐT: 036.3842405
178 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THANH HOÁ CVH ĐT: 037.3713496
179 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH HẠ LONG CVD ĐT: 033.3659232
180 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC CNV ĐT: 0280.2857193
181 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT DU LỊCH YÊN BÁI CVY ĐT: 029.3851815
182 CĐ Y TẾ HÀ NAM CYH ĐT: 0351.3858243
183 CĐ Y TẾ HÀ NỘI CYZ ĐT: 04.37326303
184 CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG CYF ĐT: 031.37814121
185 CĐ Y TẾ HÀ TĨNH CYN ĐT: 039.3855932; 039.3856829
186 CĐ Y TẾ LẠNG SƠN CYL ĐT: 025.3812580
187 CĐ Y TẾ NGHỆ AN CYA ĐT: 038.3597502
188 CĐ Y TẾ PHÚ THỌ CYP ĐT: 0210.3710796
189 CĐ Y TẾ QUẢNG NINH CYQ ĐT: 033.3837980, 033.3837956, 033.3837978
190 CĐ Y TẾ THÁI BÌNH CYE ĐT: 036.3844966
191 CĐ Y TẾ THANH HOÁ CYT ĐT: 037.3950509
192 CĐ Y TẾ THÁI NGUYÊN CYI ĐT: 0280.3846630
193 CĐ BÁCH KHOA HƯNG YÊN CBK ĐT: 0321.3943916, 0321.6243779; 0321.32182263
194 CĐ BÁCH NGHỆ TÂY HÀ CBT ĐT: 04.33664949; 04.33630245; Fax: 04.33665247
195 CĐ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ CBH ĐT: 0241.3749501
196 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI CNH ĐT: 04.37637574, Fax: 04.37805042
197 CĐ DƯỢC PHÚ THỌ CDU ĐT: 0210.3843252, 0210.3846440
198 CĐ ĐẠI VIỆT CEO ĐT: 04.37875136, máy lẻ 115 và 110
199 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI CKN ĐT: 04.35577501; Fax: 04.35576629
200 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA CCG ĐT: 04.62693004, Fax: 04.62693004
201 CĐ NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT CNC ĐT: 0241.3634027, Fax: 0241.3634028
202 CĐ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ CTD ĐT: 0343.33861791, 0983.227471

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG PHÍA NAM VÀ CÁC TRƯỜNG KHỐI QUÂN SỰ

STT Tên trường Mã trường Điện thoại - Fax
  ĐH QUỐC GIA TPHCM   ĐT: 08.37242181, 08.37242160 ; Fax: 08.37242190
203 ĐH BÁCH KHOA - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSB ĐT: 08.38654087; Fax: 08.38637002
204 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QST ĐT: 08.38354394
205 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSX ĐT: 08.38221909, 08.38293828
206 ĐH QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSQ ĐT: 08.22114021
207 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSC ĐT: 08.39301471, 08.39304897
208 KHOA KINH TẾ - LUẬT - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSK ĐT: 08.38897081
209 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TPHCM   08.39118311 - 39118312
  ĐH HUẾ   ĐT: 054.3828493, 054.3833329
210 ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ DHT ĐT: 054.3826767, Fax: 054.3824901
211 ĐH SƯ PHẠM - ĐH HUẾ DHS ĐT: 054.3822132
212 ĐH Y DƯỢC - ĐH HUẾ DHY ĐT: 054.3822173, 054.3822873; Fax: 054.3826269
213 ĐH NÔNG LÂM - ĐH HUẾ DHL ĐT: 054.3522535; Fax: 054.3524923
214 ĐH KINH TẾ - ĐH HUẾ DHK ĐT: 054.3529139, Fax: 054.3529491
215 ĐH NGHỆ THUẬT - ĐH HUẾ DHN ĐT: 054.3522315, 054.3511824
216 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH HUẾ DHF Tel: 054.3834777, Fax: 054.3830820
217 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐH HUẾ DHC ĐT: 054.3822173, Fax: 054.3826269
218 KHOA DU LỊCH - ĐH HUẾ DHD ĐT: 054.3897744, 054.3897755; Fax: 054.3897755
219 PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ DHQ  
  ĐH ĐÀ NẴNG   ĐT: 0511.3835345
220 ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG DDK ĐT: 0511.3842308
221 ĐH KINH TẾ - ĐH ĐÀ NẴNG DDQ ĐT: 0511.3836169; Fax: 0511.3836255
222 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH ĐÀ NẴNG DDF ĐT: 0511.3699324
223 ĐH SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG DDS ĐT: 0511.3841323, 0511.3841513; Fax: 0511.2842953
224 PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM DDP ĐT: 060.3913029
225 KHOA Y DƯỢC - ĐH ĐÀ NẴNG DDY ĐT: 0511.3840775; Fax : 0511.3840775
226 CĐ CÔNG NGHỆ - ĐH ĐÀ NẴNG  DDC ĐT: 0511.3822571
227 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH ĐÀ NẴNG DDI ĐT: 0511.3735663, 0511.3735666
228 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HHK ĐT: 08.38447521; 08.38424762; Fax: 08.38447523
229 HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ HVA ĐT: 054.3838002
230 ĐH AN GIANG TAG ĐT: 076.3846074, 076.3847567
231 ĐH AN NINH NHÂN DÂN ANS ĐT: 08.38963884
232 ĐH BÁN CÔNG MARKETING DMS ĐT: 08.39970941, 08.39970941
233 ĐH BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG DTT ĐT: 08.38405008
234 ĐH BẠC LIÊU DBL ĐT, Fax: 0781.3821107
235 ĐH CẦN THƠ TCT ĐT: 071.3831156
236 ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSS ĐT: 08.7203008, 08.8965595
237 ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM HUI ĐT: 08.39850578, 08.39851932; 08.38955858
238 ĐH ĐÀ LẠT TDL ĐT: 063.3825091, 063.3822246
239 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM GTS ĐT: 08.38992862
240 ĐH KIẾN TRÚC TPHCM KTS ĐT 08.38228451 xin số nội bộ 158; 08.38232571
241 ĐH KINH TẾ TPHCM KSA ĐT: 08.38230082
242 ĐH LUẬT TPHCM LPS ĐT: 08.38262208; Fax: 08.38265291
243 ĐH MĨ THUẬT TPHCM MTS ĐT: 08.38416010
244 ĐH NGÂN HÀNG TPHCM NHS ĐT : 08.38212430
245 ĐH NHA TRANG TSB, TSN, TSS ĐT: 058.3831148
246 NHẠC VIỆN TPHCM NVS ĐT: 08.38298646
247 ĐH NÔNG LÂM TPHCM NLS ĐT: 08.38963350, 08.38974716, Fax : 08.38960713
248 ĐH PHÚ YÊN DPY ĐT: 057.2241262
249 ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG DPQ ĐT: 055.3821313, Fax: 055.3824925
250 ĐH QUẢNG BÌNH DQB ĐT: 052.3824052
251 ĐH QUẢNG NAM DQU ĐT. 0510.3812834, Fax: 0510.3812931
252 ĐH QUY NHƠN DQN ĐT: 056.3646071, 056.3846803
253 ĐH SÀI GÒN SGD ĐT: 08.38352309
254 ĐH ĐỒNG THÁP SPD ĐT: 067.3881619, 067.3882258
255 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM SPK ĐT: 08.38961333, 08.37222764
256 ĐH SƯ PHẠM TPHCM SPS ĐT: 08.38300440
257 ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM STS ĐT: 08.38556300
258 ĐH TÂY NGUYÊN TTN ĐT: 0500.3853507, 0500.3860775
259 ĐH TIỀN GIANG TTG ĐT: 073.3970101, 073.3872624, 073.3873883
260 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM TDS ĐT: 08.38960322, 08.38961884
261 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG TTD ĐT: 0511.3759918, 0511.3746631
262 ĐH TRÀ VINH DTV ĐT: 074.3855247, 074.3855944
263 ĐH VĂN HOÁ TPHCM VHS ĐT: 08.38992901
264 ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ YCT ĐT: 0710.3739730, 0710.3831531
265 ĐH Y DƯỢC TPHCM YDS ĐT: 08.38567645
266 ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TYS ĐT: 08.38626185, 08.38631041
267 ĐH MỞ TPHCM MBS ĐT: 08.39300072, 08.393000210 - 123
268 ĐH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DBV ĐT: 064.3532222 , 064.3818066, 064.3533114
269 ĐH BÌNH DƯƠNG  DBD ĐT: 0650.3822058, 0650.3871061, 0650.3871503, 0650.3872074; Fax: 0650.38333395, 0650.3820834
270 ĐH CỬU LONG DCL ĐT: 070.3821655; Fax: 070.3657011
271 ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DSG ĐT: 08.38505520, 08.38508269
272 ĐH DÂN LẬP DUY TÂN DDT ĐT: 0511.3653439, 0511.2243775, 0511.3650403
273 ĐH DÂN LẬP HỒNG BÀNG DHB ĐT: 08.35129886, 08.35129887 ;ĐT: 08.8114336; 08.8116489
274 ĐH HÙNG VƯƠNG DHV ĐT: 08.09972002
275 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TPHCM DKC ĐT: 08.35120782
276 ĐH LẠC HỒNG  DLH ĐT: 061.3952778
277 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM DNT ĐT:08 38629232
278 ĐH DÂN LẬP PHÚ XUÂN  DPX ĐT: 054.3829770, 054.3845885
279 ĐH VĂN HIẾN  DVH ĐT: 08.35106733
280 ĐH DÂN LẬP VĂN LANG DVL ĐT: 08.38364954 - 08.38369640
281 ĐH YERSIN ĐÀ LẠT  DYD ĐT: 063.3520092
282 ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN DLA ĐT: 072.3512826 
283 ĐH KINH TẾ -TÀI CHÍNH TPHCM  KTC ĐT: 08.38272788
284 ĐH HOA SEN DTH ĐT: 08.38301877,  08.34370086
285 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG  KTD ĐT: 0511.3210031, 0511.3210032, 0511.3212256
286 ĐH PHAN CHÂU TRINH  DPC ĐT: 0510.6260006 ; Fax: 0510.6260002
287 ĐH QUANG TRUNG  DQT ĐT: 056.2210687, 056.3823389; Fax : 056.3822339
288 ĐH TÂY ĐÔ  DTD ĐT: 0710.3840222, 0710.3840666
289 ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG  TBD ĐT: 058.3523971
290 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH DCG ĐT: 08.8680393; Fax: 08.8680392
291 ĐH QUỐC TẾ SÀI GÒN  TTQ ĐT. 08.54093929, 08.54093930; Fax: 54093928
292 ĐH VÕ TRƯỜNG TOẢN DHG ĐT: 0710.3953080, 0711.3953200; 0711.3953222
293 CĐ CÔNG NGHIỆP CAO SU CSC ĐT: 0651.3880689; 0651.3880343
294 CĐ BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CBC ĐT: 08.54135008, 08.54141101
295 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN CHV ĐT: 0511.3962888; Fax: 0511.3962889
296 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI CDS ĐT: 061.3994011, 061.3994012
297 CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CCO ĐT: 08.38970023, 08.38966825; Fax: 08.38962474
298 CĐ CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG TPHCM CCS ĐT: 08.38970160, 08.38966927
299 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ CCH ĐT: 054.3837073
300 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM CCT ĐT: 08.54082904, 08.38161673
301 CĐ CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ CCP ĐT: 057.3822693, 057.3838241
302 CĐ CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU D52 ĐT: 064.3622374, 064.3622379
303 CĐ CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN C47 ĐT: 062.3828150
304 CĐ CỘNG ĐỒNG CÀ MAU D61 ĐT: 0780.3828234
305 CĐ CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP D50 ĐT: 067.3851274
306 CĐ CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG D64 ĐT: 0711.3930838
307 CĐ CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG D54 ĐT: 077.3811840
308 CĐ CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG CST ĐT, Fax: 079.3821730
309 CĐ CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG D57 ĐT: 070.3823492
310 CĐ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CLD ĐT: 0510.2212202, 2212201
311 CĐ ĐIỆN LỰC TPHCM CDE ĐT: 08.22155661, 08.38919461
312 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II CGD ĐT: 0511.3770363
313 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI 3 CGS ĐT: 08.38750592
314 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM CGT ĐT: 08.38439775
315 CĐ KINH TẾ TPHCM CEP ĐT: 08.38322825
316 CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CKD ĐT: 08.38446320
317 CĐ KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG CKK ĐT: 0511.3734867
318 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ CEC ĐT: 071.3826072
319 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ LÂM CPL ĐT: 08.37852779, 08.54061344
320 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG CKG ĐT: 077.3863530; 077.3872086
321 CĐ KINH TẾ- KỸ THUẬT KON TUM CKO ĐT: 060.3864029; Fax: 060.3861450
322 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM CKQ ĐT: 0510.3834972; 3851852
323 CĐ CÔNG THƯƠNG TPHCM CES ĐT: 08.37312370
324 CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG CKV ĐT: 070.3823443
325 CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CKC ĐT: 08.38212360
326 CĐ KỸ THUẬT LÍ TỰ TRỌNG TPHCM CKP ĐT: 08. 38457475, 08.38110521
327 CĐ KỸ THUẬT Y TẾ II CKY ĐT: 0511.3892062
328 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CLT ĐT: 0511.3831228
329 CĐ MĨ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI CDN ĐT: 061.3816820
330 CĐ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ CNN ĐT: 073.3850136, 073.3850139
331 CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II CPS ĐT: 08.38304318
332 CĐ SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TPHCM CSD ĐT: 08.38393658
333 CĐ SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG CK4 ĐT: 070.3826274
334 CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM CM3 ĐT: 08.38390606, 08.38303590 
335 CĐ SƯ PHẠM TW NHA TRANG CM2 ĐT: 058.3835081
336 CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN CTS ĐT: 08.37306946, 08.37307567
337 CĐ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CTQ ĐT: 055.3845566
338 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM CTU ĐT: 08.8443006 xin số 18; ĐT CS2: 0613.3511549
339 CĐ THƯƠNG MẠI CMS ĐT: 0511.3759580, Fax: 0511.3811179
340 CĐ XÂY DỰNG MIỀN TÂY CMT ĐT: 070.3825903, 070.3822164, 070.3826087
341 CĐ XÂY DỰNG SỐ 2 CXS ĐT: 08.38960607
342 CĐ XÂY DỰNG SỐ 3 CX3 ĐT: 057.3827618
343 CĐ BẾN TRE C56 ĐT: 075.3822304
344 CĐ SƯ PHẠM CÀ MAU C61 ĐT: 0780.3835505
345 CĐ CẦN THƠ C55 ĐT: 0710.3740182
346 CĐ SƯ PHẠM BÌNH DƯƠNG C44 ĐT: 0650.3835677
347 CĐ SƯ PHẠM BÌNH ĐỊNH C37 ĐT: 056.3848004
348 CĐ SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC C43 ĐT: 0651.3870939
349 CĐ SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU C52 ĐT : 064.3825275, 064.3826644
350 CĐ SƯ PHẠM ĐÀ LẠT C42 ĐT: 063.3822487
351 CĐ SƯ PHẠM ĐĂK LĂK C40 ĐT: 050.3857089, 050.3857085
352 CĐ SƯ PHẠM ĐỒNG NAI C48 ĐT: 061.3824662
353 CĐ SƯ PHẠM GIA LAI C38 ĐT: 059.3877365
354 CĐ SƯ PHẠM KIÊN GIANG C54 ĐT: 077.3865498
355 CĐ SƯ PHẠM KON TUM C36 ĐT: 060.3863592, 060.3861021
356 CĐ SƯ PHẠM LONG AN C49 ĐT: 072.3512281
357 CĐ SƯ PHẠM NHA TRANG C41 ĐT: 058.3523812, 058.3525840
358 CĐ SƯ PHẠM NINH THUẬN C45 ĐT: 068.3873169
359 CĐ SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ C32 ĐT: 053.3584741, 053.3580406
360 CĐ SƯ PHẠM SÓC TRĂNG C59 ĐT: 079.3852597
361 CĐ SƯ PHẠM TÂY NINH C46 ĐT: 066.3826478, 066.3624360
362 CĐ SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ C33 ĐT: 054.3828328
363 CĐ SƯ PHẠM TRÀ VINH C58 ĐT: 074.3851060
364 CĐ SƯ PHẠM VĨNH LONG C57 ĐT: 070.3830526
365 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TPHCM CVN ĐT : 08.39250992
366 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK CVL ĐT: 0500.3952636
367 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG CDK ĐT: 058.3831170
368 CĐ Y TẾ CÀ MAU CMY ĐT: 0780.3828575
369 CĐ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CRY ĐT: 056.3892027; Fax: 056.3892028
370 CĐ Y TẾ BÌNH DƯƠNG CBY ĐT: 0650.3811394
371 CĐ Y TẾ BÌNH THUẬN CYX ĐT: 062.3825740
372 CĐ Y TẾ BẠC LIÊU CYB ĐT: 0781.3826265
373 CĐ Y TẾ CẦN THƠ CYC ĐT: 071.3890550
374 CĐ Y TẾ ĐỒNG NAI CYD ĐT: 0613.211154
375 CĐ Y TẾ HUẾ CYY ĐT: 054.3820042, 054.3822414
376 CĐ Y TẾ KHÁNH HOÀ CYK ĐT: 058.3521576, 35222318
377 CĐ Y TẾ KIÊN GIANG CYG ĐT: 077.3863421
378 CĐ Y TẾ QUẢNG NAM CYU ĐT: 0510.3851705
379 CĐ Y TẾ TIỀN GIANG CYV ĐT: 073.3951464
380 CĐ Y TẾ TRÀ VINH YTV  
381 CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG  CKB ĐT: 0511.3640666
382 CĐ BÁCH VIỆT  CBV ĐT: 08.38420730; Fax: 08.39971511
383 CĐ CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á  CDQ ĐT: 0510. 3828326, 0510.3828765
384 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM  CDC ĐT: 08.38605003, 08.38605004
385 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI  CCQ ĐT: 055.2217077; Fax: 055.3674857
386 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN  CCZ ĐT: 0511.3644999, 0511.3644998; Fax: 0511.3644998
387 CĐ LẠC VIỆT  CLV ĐT: 0511.3553111, 0511.3553444
388 CĐ DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG CDD ĐT: 0511.2213546, 0511.2246980
389 CĐ DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG CBD ĐT: 0650.3822847, 0650.3870795
390 ĐH ĐÔNG Á  CAD ĐT: 0511.3519929
391 CĐ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN  CVX ĐT: 08.38404523, 08.35144510, 08.62769773, 08.62769270
392 CĐ NGUYỄN TẤT THÀNH  CTT ĐT: 08.39404314, 08.62619423, 08.39404272
393 CĐ TƯ THỤC ĐỨC TRÍ  CDA ĐT: 0511.3767216, 0511.3764310
394 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN CKE ĐT: 08.22459677, 08.22122599
395 CĐ KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TPHCM  CET ĐT: 08.62648952, 08.62933744
396 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI CTN ĐT: 061.3211852
397 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM  CKM ĐT: 08.39893968, 08.39893967; ĐT CS2: 08.62744101
398 CĐ PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG  CPN ĐT: 0511.3641681, 0511.3642712
399 CĐ PHƯƠNG ĐÔNG -QUẢNG NAM CPD ĐT: 0510.3811325, 0510.3810718, 0510.2211670
400 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN  CVS ĐT: 08.38959871; ĐTCS2: 08.35172935; ĐTCS3: 08.39210145
401 CĐ VIỄN ĐÔNG  CDV ĐT: 08.22459333; ĐT CS1: 08.22459222; ĐT CS2: 08.39971416
402 ĐH QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM  RMI ĐT: 08.37761369, 08.37761399; ĐT CS2: 04.37261460, 04.37261469
403 ĐH VIỆT ĐỨC VGU ĐT: 08.37251901 ext.36, Fax: 08.37251903
404 HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ KQH, KQS, DQH, DQS ĐT: 04.38362569, 069.515226
405 HỌC VIỆN QUÂN Y YQH, YQS, DYH, DYS ĐT: 069.566204, 069.566209
406 HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NQH, NQS, DNH, DNS ĐT: 04.35659449, 069.569415
407 HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG BPH, BPS ĐT: 04.33830531, 069.596135
408 HỌC VIỆN HẬU CẦN HEH, HES ĐT: 04.32680139, 069.577210
409 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN PKH, PKS, KPH, KPS ĐT: 069.592907, 04.33830057
410 HỌC VIỆN HẢI QUÂN HQH, HQS ĐT: 069.754636, 058.3881425
411 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HAH, HAS ĐT: 069.569604
412 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 LAH, LAS ĐT: 069.598129, 04.33686218
413 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH, LBS ĐT: 069.681107, 061.3529100
414 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH PBH, PBS ĐT: 04.34838194
415 TRƯỜNG SĨ  QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP TGH, TGS ĐT: 0211.3853048, 069.879734
416 TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG DCH, DCS ĐT: 04.33840625, 069.506145
417 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ HGH, HGS ĐT: 04.33611523
418 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH SNH, SNS, ZCH ĐT: 0650.3859632
419 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN TTH, TTS, ZTH ĐT: 058.3831805, 069.756129
420 TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KGH, KGS ĐT: 069.751295, 069.751226
421 ĐH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI ZNH, ZNS ĐT: 069.522450 – 04.62663068; ĐT CS2: 069.667350
422 CĐ KĨ THUẬT VINHEMPICH VPS, ZPS ĐT: 08.38941336, 069.651263

Theo Lao động


Comments