DIỄN ĐÀN‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Thông tin mùa thi


DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG

đăng 07:50, 7 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 07:50, 7 thg 3, 2012 bởi Anh Levan ]


DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG PHÍA BẮC 

STT Tên trường Mã trường Điện thoại - Fax
  ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI    
1 ĐH CÔNG NGHỆ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHI ĐT: 04.37547865
2 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHT ĐT: 04.38585279; 04.38583795
3 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHX ĐT: 04.8585237; 04.35575892
4 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHF ĐT: 04.37547269; 04.37548874
5 ĐH KINH TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHE ĐT: 04.37547506 (305)
6 KHOA LUẬT - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHL ĐT: 04.37546674
7 KHOA SƯ PHẠM - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHS ĐT: 04.37547969
8 KHOA QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI QHQ ĐT: 04.37548065; 04.35571662; 04.35571994; 04.362852312
  ĐH THÁI NGUYÊN   ĐT: 0280.3852650; 0280.3852651; 0280.3753041; Fax: 0280.3852665
9 ĐH KINH TẾ  & QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN DTE ĐT: 0280.3647685; Fax: 0280.3647684
10 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐH THÁI NGUYÊN DTK ĐT: 0280.3847145; Fax: 0280.3847403
11 ĐH NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN DTN ĐT: 0280.3852650, 0280.3852651, Fax: 0280.3852665
12 TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN DTS ĐT: 0280.3851013, 0280.3855731; Fax: 0280.3857867
13 ĐH Y DƯỢC - ĐH THÁI NGUYÊN DTY ĐT: 0280.852671, 0280.855710
14 ĐH KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN DTZ ĐT: 0280.3648181
15 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH THÁI NGUYÊN DTC ĐT: 0280.846254
16 KHOA NGOẠI NGỮ - ĐH THÁI NGUYÊN DTF ĐT: 0280.3648489, Fax: 0280.3648493
17 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐH THÁI NGUYÊN DTU  
18 HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN ANH ĐT:  069.45541
19 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NVH ĐT: 04.35141617, 04.38517093
20 HỌC VIỆN BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN TGC ĐT: 04.37548262
21 HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSH ĐT: 04.38385246
22 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BVH ĐT: 04.37540082, 04.38547797
  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (phía nam) BVS ĐT: 08.38297220
23 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HCH ĐT: 04.37735611
  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (phía nam) HCS ĐT: 08.38653383
24 HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KMA ĐT: 04.35520575
25 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NHH ĐT: 04.38521851
  HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Phân viện Phú Yên) NHP ĐT: 057.3824744
26 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO HQT ĐT: 04.38343550, 04. 38344540 máy lẻ 135
27 HỌC VIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HVQ ĐT: 04.38643352
28 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC ĐT: 04.38362161
29 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM HYD ĐT: 04.38543615
30 ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI BKA ĐT: 04.38692104, 04.38692117
31 ĐH CÔNG ĐOÀN LDA ĐT: 04.38512713; 04.35874419
32 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DCN ĐT: 04.37655121 xin 224 hoặc 04.37650051
33 ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH DDM ĐT: 033.3871620
34 ĐH DƯỢC HÀ NỘI DKH ĐT: 04.38264465
35 ĐH ĐIỆN LỰC DDL ĐT: 04.38362672
36 ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH YDD ĐT: 0350.3643495
37 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI GHA ĐT:04.37669538
  ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI (phía nam) GSA ĐT: 08.38962018
38 ĐH HÀ NỘI NHF ĐT: 04.38547453
39 ĐH HÀ TĨNH HHT ĐT: 039.3885376, 039.3885224
40 ĐH HÀNG HẢI HHA ĐT:  0313.3851657, 0313.3728881, 0313.3729690
41 ĐH HẢI PHÒNG THP ĐT: 0313.591042
42 ĐH HOA LƯ NINH BÌNH DNB ĐT: 030.3892240; 030.3892701
43 ĐH HỒNG ĐỨC HDT ĐT: 0373.910619
44 ĐH HÙNG VƯƠNG THV ĐT: 0210.3820042; 0210.3821970; 0210.3710391
45 ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DKK ĐT: 04.38621504, 0350.3848705
46 ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN KHA ĐT: 04.36280280, Fax: 04.36280462
47 ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI KTA ĐT: 04.38542390. 117/166/167;  04.38543913
48 ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG DKY ĐT: 0320.3891799
49 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI DLX ĐT: 04.35566175 – 04.35568795
  ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (phía nam) DLS 08.38837814 - 08.38837801
50 ĐH LÂM NGHIỆP LNH ĐT: 04.33840440, 04.33840707; 0613.922254; 0613.922829
51 ĐH LUẬT HÀ NỘI LPH ĐT: 04.38351879, 04.38359803
52 ĐH MỎ ĐỊA CHẤT MDA ĐT: 04.38386214
53 ĐH MĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP MTC ĐT: 04.35141588
54 ĐH MĨ THUẬT VIỆT NAM MTH ĐT: 04.38263861
55 ĐH NGOẠI THƯƠNG NTH ĐT: 04.38356800
  ĐH NGOẠI THƯƠNG (phía nam) NTS ĐT: 08.35127254
56 ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NNH ĐT :  04.38276346  máy lẻ 104
57 ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PCH ĐT: 069.45212; 04.35533006
  ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (phía nam) PCS  
58 ĐH RĂNG - HÀM - MẶT RHM ĐT: 04.39287190
59 ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH SKD ĐT: 04.38341522
60 ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI SPH ĐT: 04.37547823 xin 216
61 ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 SP2 ĐT: 0211.3863203, 0211.3863207
62 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN SKH ĐT: 0321.3713081
63 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH SKN ĐT: 0350.3637804
64 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH SKV ĐT: 038.3833002
65 ĐH SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG GNT ĐT: 04.38547301
66 ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI TDH ĐT: 04.33866899
67 ĐH TÂY BẮC TTB ĐT: 022.3751703
68 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TDB ĐT: 0241.1217221
69 ĐH THUỶ LỢI TLA ĐT: 04.35638069 – 04.35631537 Fax: 04.35638923
  ĐH THUỶ LỢI (phía nam) TLS ĐT: 08.38400532; Fax: 0838400542
70 ĐH THƯƠNG MẠI TMA ĐT: 04.38348406 - 04.37642133
71 ĐH VĂN HOÁ HÀ NỘI VHH ĐT: 04.38512606 - 104 hoặc 105
72 ĐH VINH TDV ĐT: 038.3856394
73 ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI XDA ĐT: 04.38694711; 04.38696654
74 ĐH Y HÀ NỘI YHB ĐT: 04.38525123; 04.38523798 - 128
75 ĐH Y HẢI PHÒNG YPB ĐT: 031.3731168
76 ĐH Y THÁI BÌNH YTB ĐT: 036.3838545 (xin 105,106,113)
77 ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG YTC ĐT: 04.62662342
78 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI MHN ĐT : 04.38694821, 04.38682299
79 ĐH CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN DVX ĐT: 038.3588206
80 ĐH CHU VĂN AN DCA ĐT: 0321.3515592, 0321.3515557
81 ĐH DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ DDD ĐT: 04.37719961; 04.37719963
82 ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG DHP ĐT: 031.3740577
83 ĐH DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH DTV ĐT: 0350.3680042
84 ĐH DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG DPD ĐT: 04.37847110
85 ĐH ĐẠI NAM DDN ĐT: 04.33540939, 04.33540940, 04.33540941, Fax: 04.33540937
86 ĐH FPT  FPT ĐT: 04.37687717; Fax: 04.37687718;  ĐT : 08.54371777; Fax : 08.54371189; ĐT : 0511.3562666; Fax: 0511.3562662
87 ĐH HÀ HOA TIÊN DHH ĐT: 0351.2243083; 2243084
88 ĐH HÒA BÌNH HBU ĐT: 04.35543955, 04.35543958
89 ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI DQK ĐT: 04.36336507/ Máy lẻ 108 hoặc 04.36339113; ĐT CS2: 04.39871898
90 ĐH NGUYỄN TRÃI NTU ĐT: 04.32734720, 04.32734757; Fax: 04.37626259
91 ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ DBH ĐT: 04.62690558
92 ĐH THÀNH TÂY DTA ĐT: 04.22122769; 0912.543465; 0988.642084; 0906.185348
93 ĐH THĂNG LONG DPD ĐT: 04.38587346, 04.35636426
94 ĐH TƯ THỤC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ DCQ ĐT: 04.37632890
95 CĐ CÔNG NGHỆ - DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI CCM ĐT: 04.36922552
96 CĐ CÔNG NGHỆ VIETTRONICS CVT ĐT: 031.3265198
97 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP CXD ĐT: 0280.3866023
98 CĐ CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ CCC ĐT: 033.3711329
99 CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT CCA ĐT: 0210.3786212; 0210.3786168
100 CĐ CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CHY ĐT: 0321.3943550; ĐT: 0241.3831709
101 CĐ CÔNG NGHIỆP IN CCI ĐT: 04.37638660
102 CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH CND ĐT: 0350.3849581, 0350.3986919
103 CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN CPY ĐT: 0211.3873904
104 CĐ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ CCD ĐT: 0320.3882402
105 CĐ CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN CCB ĐT: 0280.3844796
106 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CTP ĐT: 0210.3849674
107 CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CCX ĐT: 033.3851240, 033.6289225
108 CĐ CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC CCV ĐT: 0280.3862077
109 CĐ CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG CIH ĐT: 04.33838063; 04.33838345
110 CĐ CƠ KHÍ LUYỆN KIM CKL ĐT: 0280.2210980
111 CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI CHN ĐT: 04.37849979; 04.37845153
112 CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY D20 ĐT: 04.33721213
113 CĐ CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG D03 ĐT: 031.3735130; 031.3677734
114 CĐ CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU CLC ĐT: 0231.3792787; 3972786
115 CĐ DU LỊCH HÀ NỘI CDH ĐT: 04.37560745; 04.37560744; 04.37541936
116 CĐ DƯỢC TRUNG ƯƠNG CYS ĐT: 0320.3890944
117 CĐ ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI CLH ĐT: 04.37673896; 04.38349644
118 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI CGH ĐT: 04.35526713, 04.38544264; ĐT TTĐT: 0211.3867404; ĐT phân hiệu: 0280.3856545
119 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG CGN ĐT: 038.3851270; 038.3519140
120 CĐ HÀNG HẢI CHH ĐT: 031.3766739; 031.3766425
121 CĐ HOÁ CHẤT CHC ĐT: 0210.3829247; 0210.3827305
122 CĐ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CCK ĐT: 04.22180985, 04.36884211
123 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN CDB ĐT: 0230.3810193
124 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG CHD ĐT: 0320. 861269, 0320. 861121
125 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỆ AN CEA ĐT: 0383.831768
126 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ THỌ CPP ĐT: 0210.3863801; 0210.3863839
127 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH CTB ĐT: 036.3839191
128 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CTH ĐT: 04.33531324
129 TRƯƠNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC CKA ĐT: 0211.3867994, 0211.3861938
130 CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN CKT ĐT: 0280.3750258, 0280.3855290
131 CĐ KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH CKS ĐT: 0320.3786749, 0320.3786492
132 CĐ MÚA VIỆT NAM CMH ĐT: 04.37640270; 04.37649781
133 CĐ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI CNT ĐT: 04.38251809
134 CĐ NÔNG LÂM CNL ĐT: 0240.3874387
135 CĐ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC CDP ĐT: 033.3873393; Fax: 033.3872223
136 CĐ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ CNP ĐT: 04.33502905; Fax: 04.33840320
137 CĐ NỘI VỤ CV1 ĐT: 04.37533659; 04.37532864 xin 113; Fax: 04.377555640 hoặc 04. 37532955; ĐT CS2: 080.351364, 0511.3240390; Fax: 080.351365
138 CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I CPT ĐT: 0351.3829008; 0351.3850019; 0351.3854190; Fax: 0351.3854383
139 CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG CM1 ĐT: 04.37565209; 04.37562670
140 CĐ SƯ PHẠM BẮC KẠN  C11 ĐT: 0281.3210969
141 CĐ SƯ PHẠM BẮC NINH C19 ĐT: 0241.3855329; 0241.3822723
142 CĐ SƯ PHẠM CAO BẰNG C06 ĐT: 026.3750210
143 CĐ SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN C62 ĐT: 0230.3828702
144 CĐ SƯ PHẠM HÀ GIANG C05 ĐT: 0219.3868057, 0219.3866295
145 CĐ SƯ PHẠM HÀ NAM C24 ĐT: 0351.3854533, 0351.3851018
146 CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI C01 ĐT: 04.37672974, 04.38337597
147 CĐ SƯ PHẠM HÀ TÂY C20 ĐT: 04.33853894
148 CĐ SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG C21 ĐT: 0320.3890025
149 CĐ SƯ PHẠM HƯNG YÊN C22 ĐT: 0321.3862762
150 CĐ SƯ PHẠM HOÀ BÌNH C23 ĐT: 0218.3858932
151 CĐ SƯ PHẠM LÀO CAI C08 ĐT: 020.3844881
152 CĐ SƯ PHẠM LẠNG SƠN C10 ĐT: 025.3812367
153 CĐ SƯ PHẠM NAM ĐỊNH C25 ĐT: 0350.3636599
154 CĐ SƯ PHẠM NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG C18 ĐT: 0240.3520662
155 CĐ SƯ PHẠM NGHỆ AN C29 ĐT: 038.3857009, 038.3857070
156 CĐ SƯ PHẠM QUẢNG NINH C17 ĐT: 033.3852798, Fax: 033.3852798
157 CĐ SƯ PHẠM SƠN LA C14 ĐT: 022.3874298
158 CĐ SƯ PHẠM THÁI BÌNH C26 ĐT: 036.3831144
159 CĐ SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN C12 ĐT: 0280.3846610
160 CĐ SƯ PHẠM TUYÊN QUANG C09 ĐT: 027.3892012
161 CĐ SƯ PHẠM VĨNH PHÚC C16 ĐT: 0211.3868247, 0211.3868188
162 CĐ SƯ PHẠM YÊN BÁI C13 ĐT: 029.3852218
163 CĐ TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CTK ĐT: 04.36590459
164 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CKH ĐT: 04.38370597
165 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG CMM ĐT: 037.3824175
166 CĐ THỂ DỤC THỂ THAO THANH HOÁ CTO ĐT: 037.3851382; 037.3726392
167 CĐ THỐNG KÊ CTE ĐT: 0241.3821713
168 CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ CTL ĐT: 0351.3854449, 0351.3854446, 0351.3840246
169 CĐ THUỶ SẢN CSB ĐT: 0241.3833873, 0241.3831632, 0241.3840064, 0241.3840240
170 CĐ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CTM ĐT: 0280.3851989
171 CĐ TRUYỀN HÌNH CTV ĐT: 04.33853048, 04.33851591, 04.33851595
172 CĐ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CDT ĐT: 04.38780401, 04.38271305
173 CĐ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH CXN ĐT: 0350.3682177, Fax: 0350.3682839
174 CĐ XÂY DỰNG SỐ 1 CXH ĐT: 04.62652609
175 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN CVV ĐT: 038.3565882
176 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TÂY BẮC CVB ĐT: 0218.3858026
177 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH CNB ĐT: 036.3842405
178 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THANH HOÁ CVH ĐT: 037.3713496
179 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH HẠ LONG CVD ĐT: 033.3659232
180 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC CNV ĐT: 0280.2857193
181 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT DU LỊCH YÊN BÁI CVY ĐT: 029.3851815
182 CĐ Y TẾ HÀ NAM CYH ĐT: 0351.3858243
183 CĐ Y TẾ HÀ NỘI CYZ ĐT: 04.37326303
184 CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG CYF ĐT: 031.37814121
185 CĐ Y TẾ HÀ TĨNH CYN ĐT: 039.3855932; 039.3856829
186 CĐ Y TẾ LẠNG SƠN CYL ĐT: 025.3812580
187 CĐ Y TẾ NGHỆ AN CYA ĐT: 038.3597502
188 CĐ Y TẾ PHÚ THỌ CYP ĐT: 0210.3710796
189 CĐ Y TẾ QUẢNG NINH CYQ ĐT: 033.3837980, 033.3837956, 033.3837978
190 CĐ Y TẾ THÁI BÌNH CYE ĐT: 036.3844966
191 CĐ Y TẾ THANH HOÁ CYT ĐT: 037.3950509
192 CĐ Y TẾ THÁI NGUYÊN CYI ĐT: 0280.3846630
193 CĐ BÁCH KHOA HƯNG YÊN CBK ĐT: 0321.3943916, 0321.6243779; 0321.32182263
194 CĐ BÁCH NGHỆ TÂY HÀ CBT ĐT: 04.33664949; 04.33630245; Fax: 04.33665247
195 CĐ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ CBH ĐT: 0241.3749501
196 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI CNH ĐT: 04.37637574, Fax: 04.37805042
197 CĐ DƯỢC PHÚ THỌ CDU ĐT: 0210.3843252, 0210.3846440
198 CĐ ĐẠI VIỆT CEO ĐT: 04.37875136, máy lẻ 115 và 110
199 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI CKN ĐT: 04.35577501; Fax: 04.35576629
200 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA CCG ĐT: 04.62693004, Fax: 04.62693004
201 CĐ NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT CNC ĐT: 0241.3634027, Fax: 0241.3634028
202 CĐ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ CTD ĐT: 0343.33861791, 0983.227471

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG PHÍA NAM VÀ CÁC TRƯỜNG KHỐI QUÂN SỰ

STT Tên trường Mã trường Điện thoại - Fax
  ĐH QUỐC GIA TPHCM   ĐT: 08.37242181, 08.37242160 ; Fax: 08.37242190
203 ĐH BÁCH KHOA - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSB ĐT: 08.38654087; Fax: 08.38637002
204 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QST ĐT: 08.38354394
205 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSX ĐT: 08.38221909, 08.38293828
206 ĐH QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSQ ĐT: 08.22114021
207 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSC ĐT: 08.39301471, 08.39304897
208 KHOA KINH TẾ - LUẬT - ĐH QUỐC GIA TPHCM QSK ĐT: 08.38897081
209 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TPHCM   08.39118311 - 39118312
  ĐH HUẾ   ĐT: 054.3828493, 054.3833329
210 ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ DHT ĐT: 054.3826767, Fax: 054.3824901
211 ĐH SƯ PHẠM - ĐH HUẾ DHS ĐT: 054.3822132
212 ĐH Y DƯỢC - ĐH HUẾ DHY ĐT: 054.3822173, 054.3822873; Fax: 054.3826269
213 ĐH NÔNG LÂM - ĐH HUẾ DHL ĐT: 054.3522535; Fax: 054.3524923
214 ĐH KINH TẾ - ĐH HUẾ DHK ĐT: 054.3529139, Fax: 054.3529491
215 ĐH NGHỆ THUẬT - ĐH HUẾ DHN ĐT: 054.3522315, 054.3511824
216 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH HUẾ DHF Tel: 054.3834777, Fax: 054.3830820
217 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐH HUẾ DHC ĐT: 054.3822173, Fax: 054.3826269
218 KHOA DU LỊCH - ĐH HUẾ DHD ĐT: 054.3897744, 054.3897755; Fax: 054.3897755
219 PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ DHQ  
  ĐH ĐÀ NẴNG   ĐT: 0511.3835345
220 ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG DDK ĐT: 0511.3842308
221 ĐH KINH TẾ - ĐH ĐÀ NẴNG DDQ ĐT: 0511.3836169; Fax: 0511.3836255
222 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH ĐÀ NẴNG DDF ĐT: 0511.3699324
223 ĐH SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG DDS ĐT: 0511.3841323, 0511.3841513; Fax: 0511.2842953
224 PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM DDP ĐT: 060.3913029
225 KHOA Y DƯỢC - ĐH ĐÀ NẴNG DDY ĐT: 0511.3840775; Fax : 0511.3840775
226 CĐ CÔNG NGHỆ - ĐH ĐÀ NẴNG  DDC ĐT: 0511.3822571
227 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH ĐÀ NẴNG DDI ĐT: 0511.3735663, 0511.3735666
228 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HHK ĐT: 08.38447521; 08.38424762; Fax: 08.38447523
229 HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ HVA ĐT: 054.3838002
230 ĐH AN GIANG TAG ĐT: 076.3846074, 076.3847567
231 ĐH AN NINH NHÂN DÂN ANS ĐT: 08.38963884
232 ĐH BÁN CÔNG MARKETING DMS ĐT: 08.39970941, 08.39970941
233 ĐH BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG DTT ĐT: 08.38405008
234 ĐH BẠC LIÊU DBL ĐT, Fax: 0781.3821107
235 ĐH CẦN THƠ TCT ĐT: 071.3831156
236 ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSS ĐT: 08.7203008, 08.8965595
237 ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM HUI ĐT: 08.39850578, 08.39851932; 08.38955858
238 ĐH ĐÀ LẠT TDL ĐT: 063.3825091, 063.3822246
239 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM GTS ĐT: 08.38992862
240 ĐH KIẾN TRÚC TPHCM KTS ĐT 08.38228451 xin số nội bộ 158; 08.38232571
241 ĐH KINH TẾ TPHCM KSA ĐT: 08.38230082
242 ĐH LUẬT TPHCM LPS ĐT: 08.38262208; Fax: 08.38265291
243 ĐH MĨ THUẬT TPHCM MTS ĐT: 08.38416010
244 ĐH NGÂN HÀNG TPHCM NHS ĐT : 08.38212430
245 ĐH NHA TRANG TSB, TSN, TSS ĐT: 058.3831148
246 NHẠC VIỆN TPHCM NVS ĐT: 08.38298646
247 ĐH NÔNG LÂM TPHCM NLS ĐT: 08.38963350, 08.38974716, Fax : 08.38960713
248 ĐH PHÚ YÊN DPY ĐT: 057.2241262
249 ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG DPQ ĐT: 055.3821313, Fax: 055.3824925
250 ĐH QUẢNG BÌNH DQB ĐT: 052.3824052
251 ĐH QUẢNG NAM DQU ĐT. 0510.3812834, Fax: 0510.3812931
252 ĐH QUY NHƠN DQN ĐT: 056.3646071, 056.3846803
253 ĐH SÀI GÒN SGD ĐT: 08.38352309
254 ĐH ĐỒNG THÁP SPD ĐT: 067.3881619, 067.3882258
255 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM SPK ĐT: 08.38961333, 08.37222764
256 ĐH SƯ PHẠM TPHCM SPS ĐT: 08.38300440
257 ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM STS ĐT: 08.38556300
258 ĐH TÂY NGUYÊN TTN ĐT: 0500.3853507, 0500.3860775
259 ĐH TIỀN GIANG TTG ĐT: 073.3970101, 073.3872624, 073.3873883
260 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM TDS ĐT: 08.38960322, 08.38961884
261 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG TTD ĐT: 0511.3759918, 0511.3746631
262 ĐH TRÀ VINH DTV ĐT: 074.3855247, 074.3855944
263 ĐH VĂN HOÁ TPHCM VHS ĐT: 08.38992901
264 ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ YCT ĐT: 0710.3739730, 0710.3831531
265 ĐH Y DƯỢC TPHCM YDS ĐT: 08.38567645
266 ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TYS ĐT: 08.38626185, 08.38631041
267 ĐH MỞ TPHCM MBS ĐT: 08.39300072, 08.393000210 - 123
268 ĐH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DBV ĐT: 064.3532222 , 064.3818066, 064.3533114
269 ĐH BÌNH DƯƠNG  DBD ĐT: 0650.3822058, 0650.3871061, 0650.3871503, 0650.3872074; Fax: 0650.38333395, 0650.3820834
270 ĐH CỬU LONG DCL ĐT: 070.3821655; Fax: 070.3657011
271 ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DSG ĐT: 08.38505520, 08.38508269
272 ĐH DÂN LẬP DUY TÂN DDT ĐT: 0511.3653439, 0511.2243775, 0511.3650403
273 ĐH DÂN LẬP HỒNG BÀNG DHB ĐT: 08.35129886, 08.35129887 ;ĐT: 08.8114336; 08.8116489
274 ĐH HÙNG VƯƠNG DHV ĐT: 08.09972002
275 ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TPHCM DKC ĐT: 08.35120782
276 ĐH LẠC HỒNG  DLH ĐT: 061.3952778
277 ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM DNT ĐT:08 38629232
278 ĐH DÂN LẬP PHÚ XUÂN  DPX ĐT: 054.3829770, 054.3845885
279 ĐH VĂN HIẾN  DVH ĐT: 08.35106733
280 ĐH DÂN LẬP VĂN LANG DVL ĐT: 08.38364954 - 08.38369640
281 ĐH YERSIN ĐÀ LẠT  DYD ĐT: 063.3520092
282 ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN DLA ĐT: 072.3512826 
283 ĐH KINH TẾ -TÀI CHÍNH TPHCM  KTC ĐT: 08.38272788
284 ĐH HOA SEN DTH ĐT: 08.38301877,  08.34370086
285 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG  KTD ĐT: 0511.3210031, 0511.3210032, 0511.3212256
286 ĐH PHAN CHÂU TRINH  DPC ĐT: 0510.6260006 ; Fax: 0510.6260002
287 ĐH QUANG TRUNG  DQT ĐT: 056.2210687, 056.3823389; Fax : 056.3822339
288 ĐH TÂY ĐÔ  DTD ĐT: 0710.3840222, 0710.3840666
289 ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG  TBD ĐT: 058.3523971
290 ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH DCG ĐT: 08.8680393; Fax: 08.8680392
291 ĐH QUỐC TẾ SÀI GÒN  TTQ ĐT. 08.54093929, 08.54093930; Fax: 54093928
292 ĐH VÕ TRƯỜNG TOẢN DHG ĐT: 0710.3953080, 0711.3953200; 0711.3953222
293 CĐ CÔNG NGHIỆP CAO SU CSC ĐT: 0651.3880689; 0651.3880343
294 CĐ BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CBC ĐT: 08.54135008, 08.54141101
295 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN CHV ĐT: 0511.3962888; Fax: 0511.3962889
296 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI CDS ĐT: 061.3994011, 061.3994012
297 CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CCO ĐT: 08.38970023, 08.38966825; Fax: 08.38962474
298 CĐ CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG TPHCM CCS ĐT: 08.38970160, 08.38966927
299 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ CCH ĐT: 054.3837073
300 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM CCT ĐT: 08.54082904, 08.38161673
301 CĐ CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ CCP ĐT: 057.3822693, 057.3838241
302 CĐ CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU D52 ĐT: 064.3622374, 064.3622379
303 CĐ CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN C47 ĐT: 062.3828150
304 CĐ CỘNG ĐỒNG CÀ MAU D61 ĐT: 0780.3828234
305 CĐ CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP D50 ĐT: 067.3851274
306 CĐ CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG D64 ĐT: 0711.3930838
307 CĐ CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG D54 ĐT: 077.3811840
308 CĐ CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG CST ĐT, Fax: 079.3821730
309 CĐ CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG D57 ĐT: 070.3823492
310 CĐ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CLD ĐT: 0510.2212202, 2212201
311 CĐ ĐIỆN LỰC TPHCM CDE ĐT: 08.22155661, 08.38919461
312 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II CGD ĐT: 0511.3770363
313 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI 3 CGS ĐT: 08.38750592
314 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM CGT ĐT: 08.38439775
315 CĐ KINH TẾ TPHCM CEP ĐT: 08.38322825
316 CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CKD ĐT: 08.38446320
317 CĐ KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG CKK ĐT: 0511.3734867
318 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ CEC ĐT: 071.3826072
319 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ LÂM CPL ĐT: 08.37852779, 08.54061344
320 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG CKG ĐT: 077.3863530; 077.3872086
321 CĐ KINH TẾ- KỸ THUẬT KON TUM CKO ĐT: 060.3864029; Fax: 060.3861450
322 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM CKQ ĐT: 0510.3834972; 3851852
323 CĐ CÔNG THƯƠNG TPHCM CES ĐT: 08.37312370
324 CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG CKV ĐT: 070.3823443
325 CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CKC ĐT: 08.38212360
326 CĐ KỸ THUẬT LÍ TỰ TRỌNG TPHCM CKP ĐT: 08. 38457475, 08.38110521
327 CĐ KỸ THUẬT Y TẾ II CKY ĐT: 0511.3892062
328 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CLT ĐT: 0511.3831228
329 CĐ MĨ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI CDN ĐT: 061.3816820
330 CĐ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ CNN ĐT: 073.3850136, 073.3850139
331 CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II CPS ĐT: 08.38304318
332 CĐ SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TPHCM CSD ĐT: 08.38393658
333 CĐ SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG CK4 ĐT: 070.3826274
334 CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM CM3 ĐT: 08.38390606, 08.38303590 
335 CĐ SƯ PHẠM TW NHA TRANG CM2 ĐT: 058.3835081
336 CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN CTS ĐT: 08.37306946, 08.37307567
337 CĐ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CTQ ĐT: 055.3845566
338 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM CTU ĐT: 08.8443006 xin số 18; ĐT CS2: 0613.3511549
339 CĐ THƯƠNG MẠI CMS ĐT: 0511.3759580, Fax: 0511.3811179
340 CĐ XÂY DỰNG MIỀN TÂY CMT ĐT: 070.3825903, 070.3822164, 070.3826087
341 CĐ XÂY DỰNG SỐ 2 CXS ĐT: 08.38960607
342 CĐ XÂY DỰNG SỐ 3 CX3 ĐT: 057.3827618
343 CĐ BẾN TRE C56 ĐT: 075.3822304
344 CĐ SƯ PHẠM CÀ MAU C61 ĐT: 0780.3835505
345 CĐ CẦN THƠ C55 ĐT: 0710.3740182
346 CĐ SƯ PHẠM BÌNH DƯƠNG C44 ĐT: 0650.3835677
347 CĐ SƯ PHẠM BÌNH ĐỊNH C37 ĐT: 056.3848004
348 CĐ SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC C43 ĐT: 0651.3870939
349 CĐ SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU C52 ĐT : 064.3825275, 064.3826644
350 CĐ SƯ PHẠM ĐÀ LẠT C42 ĐT: 063.3822487
351 CĐ SƯ PHẠM ĐĂK LĂK C40 ĐT: 050.3857089, 050.3857085
352 CĐ SƯ PHẠM ĐỒNG NAI C48 ĐT: 061.3824662
353 CĐ SƯ PHẠM GIA LAI C38 ĐT: 059.3877365
354 CĐ SƯ PHẠM KIÊN GIANG C54 ĐT: 077.3865498
355 CĐ SƯ PHẠM KON TUM C36 ĐT: 060.3863592, 060.3861021
356 CĐ SƯ PHẠM LONG AN C49 ĐT: 072.3512281
357 CĐ SƯ PHẠM NHA TRANG C41 ĐT: 058.3523812, 058.3525840
358 CĐ SƯ PHẠM NINH THUẬN C45 ĐT: 068.3873169
359 CĐ SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ C32 ĐT: 053.3584741, 053.3580406
360 CĐ SƯ PHẠM SÓC TRĂNG C59 ĐT: 079.3852597
361 CĐ SƯ PHẠM TÂY NINH C46 ĐT: 066.3826478, 066.3624360
362 CĐ SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ C33 ĐT: 054.3828328
363 CĐ SƯ PHẠM TRÀ VINH C58 ĐT: 074.3851060
364 CĐ SƯ PHẠM VĨNH LONG C57 ĐT: 070.3830526
365 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TPHCM CVN ĐT : 08.39250992
366 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK CVL ĐT: 0500.3952636
367 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG CDK ĐT: 058.3831170
368 CĐ Y TẾ CÀ MAU CMY ĐT: 0780.3828575
369 CĐ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CRY ĐT: 056.3892027; Fax: 056.3892028
370 CĐ Y TẾ BÌNH DƯƠNG CBY ĐT: 0650.3811394
371 CĐ Y TẾ BÌNH THUẬN CYX ĐT: 062.3825740
372 CĐ Y TẾ BẠC LIÊU CYB ĐT: 0781.3826265
373 CĐ Y TẾ CẦN THƠ CYC ĐT: 071.3890550
374 CĐ Y TẾ ĐỒNG NAI CYD ĐT: 0613.211154
375 CĐ Y TẾ HUẾ CYY ĐT: 054.3820042, 054.3822414
376 CĐ Y TẾ KHÁNH HOÀ CYK ĐT: 058.3521576, 35222318
377 CĐ Y TẾ KIÊN GIANG CYG ĐT: 077.3863421
378 CĐ Y TẾ QUẢNG NAM CYU ĐT: 0510.3851705
379 CĐ Y TẾ TIỀN GIANG CYV ĐT: 073.3951464
380 CĐ Y TẾ TRÀ VINH YTV  
381 CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG  CKB ĐT: 0511.3640666
382 CĐ BÁCH VIỆT  CBV ĐT: 08.38420730; Fax: 08.39971511
383 CĐ CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á  CDQ ĐT: 0510. 3828326, 0510.3828765
384 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM  CDC ĐT: 08.38605003, 08.38605004
385 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI  CCQ ĐT: 055.2217077; Fax: 055.3674857
386 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN  CCZ ĐT: 0511.3644999, 0511.3644998; Fax: 0511.3644998
387 CĐ LẠC VIỆT  CLV ĐT: 0511.3553111, 0511.3553444
388 CĐ DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG CDD ĐT: 0511.2213546, 0511.2246980
389 CĐ DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG CBD ĐT: 0650.3822847, 0650.3870795
390 ĐH ĐÔNG Á  CAD ĐT: 0511.3519929
391 CĐ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN  CVX ĐT: 08.38404523, 08.35144510, 08.62769773, 08.62769270
392 CĐ NGUYỄN TẤT THÀNH  CTT ĐT: 08.39404314, 08.62619423, 08.39404272
393 CĐ TƯ THỤC ĐỨC TRÍ  CDA ĐT: 0511.3767216, 0511.3764310
394 CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN CKE ĐT: 08.22459677, 08.22122599
395 CĐ KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TPHCM  CET ĐT: 08.62648952, 08.62933744
396 CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI CTN ĐT: 061.3211852
397 CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM  CKM ĐT: 08.39893968, 08.39893967; ĐT CS2: 08.62744101
398 CĐ PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG  CPN ĐT: 0511.3641681, 0511.3642712
399 CĐ PHƯƠNG ĐÔNG -QUẢNG NAM CPD ĐT: 0510.3811325, 0510.3810718, 0510.2211670
400 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN  CVS ĐT: 08.38959871; ĐTCS2: 08.35172935; ĐTCS3: 08.39210145
401 CĐ VIỄN ĐÔNG  CDV ĐT: 08.22459333; ĐT CS1: 08.22459222; ĐT CS2: 08.39971416
402 ĐH QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM  RMI ĐT: 08.37761369, 08.37761399; ĐT CS2: 04.37261460, 04.37261469
403 ĐH VIỆT ĐỨC VGU ĐT: 08.37251901 ext.36, Fax: 08.37251903
404 HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ KQH, KQS, DQH, DQS ĐT: 04.38362569, 069.515226
405 HỌC VIỆN QUÂN Y YQH, YQS, DYH, DYS ĐT: 069.566204, 069.566209
406 HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NQH, NQS, DNH, DNS ĐT: 04.35659449, 069.569415
407 HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG BPH, BPS ĐT: 04.33830531, 069.596135
408 HỌC VIỆN HẬU CẦN HEH, HES ĐT: 04.32680139, 069.577210
409 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN PKH, PKS, KPH, KPS ĐT: 069.592907, 04.33830057
410 HỌC VIỆN HẢI QUÂN HQH, HQS ĐT: 069.754636, 058.3881425
411 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HAH, HAS ĐT: 069.569604
412 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 LAH, LAS ĐT: 069.598129, 04.33686218
413 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH, LBS ĐT: 069.681107, 061.3529100
414 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH PBH, PBS ĐT: 04.34838194
415 TRƯỜNG SĨ  QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP TGH, TGS ĐT: 0211.3853048, 069.879734
416 TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG DCH, DCS ĐT: 04.33840625, 069.506145
417 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ HGH, HGS ĐT: 04.33611523
418 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH SNH, SNS, ZCH ĐT: 0650.3859632
419 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN TTH, TTS, ZTH ĐT: 058.3831805, 069.756129
420 TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KGH, KGS ĐT: 069.751295, 069.751226
421 ĐH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI ZNH, ZNS ĐT: 069.522450 – 04.62663068; ĐT CS2: 069.667350
422 CĐ KĨ THUẬT VINHEMPICH VPS, ZPS ĐT: 08.38941336, 069.651263

Theo Lao động


Những ngành học khỏi lo thất nghiệp

đăng 21:58, 6 thg 12, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 03:19, 30 thg 12, 2011 bởi Anh Levan ]


Những ngành học khỏi lo thất nghiệp

     Đó là những ngành ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Kế toán, Công nghệ thông tin, Giáo dục mầm non… Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, sinh viên tốt nghiệp những ngành này rất ít khi thất nghiệp vì cơ hội việc làm nhiều.

    Với những ngành học này, sinh viên được học như thế nào, ra trường làm việc ở đâu, điểm chuẩn có cao không? Dân trí giới thiệu từng ngành để thí sinh để tham khảo.

Ngành học tiếng Anh - tiếng Anh Thương mại

    Sinh viên học ngành Tiếng Anh được cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa, kiến thức chuyên sâu về ngoại ngữ Tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) ở trình độ cao. Kết thúc chương trình, người học có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ 4 CAE của ĐH Cambridge (Anh) hoặc 550 điểm TOEFL của ETS (Mỹ).

    Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, điển hình là biên-phiên dịch, giảng viên ngoại ngữ, cán bộ chương trình, thư ký, trợ lý, cán bộ đối ngoại trong các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, công ty trong nước và quốc tế có sử dụng tiếng Anh, nhân viên các đại sứ quán, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, các hãng thông tấn, hướng dẫn viên du lịch…

    Điểm chuẩn hàng năm của ngành Tiếng Anh của nhiều trường đại học từ 20 điểm trở lên.

    Hiện nay chuyên ngành tiếng Anh thương mại được nhiều thí sinh ưa chuộng nhất. Một số trường đào tạo tiếng Anh thương mại gồm ĐH Thương mại, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Tài chính Marketing TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM... Năm 2010, điểm trúng tuyển ngành học này dao động từ 17 - 29 điểm.

    Sinh viên học tiếng Anh Thương mại ngoài việc được cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa, kiến thức chuyên sâu về ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ cao còn có thêm kiến thức về thương mại, kinh doanh, quản trị, tài chính và kinh tế xã hội và có các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại, hội nhập.

    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm ở các vị trí, Biên - phiên dịch viên tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng...) tại các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý...); nhân viên các bộ phận chức năng như kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing... thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng Tiếng Anh; giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học thuộc khối kinh tế; nghiệp vụ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng; phát triển hệ thống phân phối; marketing, PR…

    Điểm chuẩn năm 2010 của ĐH Kinh tế Quốc dân ngành tiếng Anh thương mại: 28 điểm, ĐH Ngoại thương là 29 điểm, ĐH Thương mại: 25,5 điểm, ĐH Ngân hàng TPHCM: 18 điểm, ĐH Tài chính Marketing TPHCM: 17,5 điểm.

Ngành tiếng Nhật, tiếng Hàn

    Hiện nay, trường đào tạo tiếng Nhật, Hàn lâu đời nhất là ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ Quốc gia TPHCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế… 
 
    Theo lãnh đạo ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ TPHCM, sinh viên ra tốt nghiệp khoa tiếng Nhật có gần 100% sinh viên tốt nghiệp của khoa đều có việc làm đúng chuyên môn được đào tạo. Phần lớn trong số đó làm việc cho các cơ quan ngoại giao, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản và trong nước như: Honda, Yamaha, Mitsubishi, Toshiba, Canon, Mitsui, Vinicorp, Luvina, FPT… với mức lương khởi điểm dao động khoảng từ 350 đến 1.500 USD/tháng.
    Mỗi năm chỉ tiêu vào học các ngành này rất ít khoảng từ 50 - 130 chỉ tiêu. Điểm chuẩn vào ngành này cũng khá cao:  ĐH Hà Nội điểm chuẩn năm 2010, khối D1: 26,5 điểm, D6: 24,5 điểm. ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội, tiếng Nhật phiên dịch, khối D1, D6: 24 điểm, Sư phạm tiếng Nhật, khối D1: 24 điểm. 

    Ngành tiếng Hàn: Đây là ngoại ngữ mới đào tạo ở Việt Nam từ 7-8 năm trở lại đây. Trong đào tạo tiếng Hàn hiện nay, sinh viên còn được học các môn tự chọn như tiếng Hàn thương mại, tiếng Hàn kinh tế, tiếng Hàn du lịch... sinh viên có thể học tập theo định hướng nghiệp vụ sau khi ra trường.

    Chỉ tiêu vào ngành học tiếng Hàn hiện nay mỗi năm không nhiều như ĐH Hà Nội 100 chỉ tiêu, ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG TPHCM 40; ĐH QG Hà Nội 55. Với số lượng ít như vậy nên hầu như 100% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành ở những vị trí công việc như biên-phiên dịch viên, thư ký dự án, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, giảng viên tiếng Hàn… tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hàn như: Văn phòng sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến tiếng Hàn (NGO), các công ty nước ngoài có liên quan đến tiếng Hàn có trụ sở tại Việt Nam, các phòng, ban liên quan đến vấn đề hợp tác quốc tế của các bộ, vụ, viện, các trường học, các trung tâm ngoại ngữ có giảng dạy tiếng Hàn trên khắp đất nước Việt Nam, các công ty du lịch Việt Nam, Hàn Quốc…

    Điểm chuẩn tiếng Hàn hàng năm rất cao, như năm 2010, điểm chuẩn ĐH Hà Nội là 26 điểm; ĐH QG Hà Nội: 26,5 điểm, ĐH Đà Nẵng: 20 điểm…

Ngành Công nghệ thông tin

    Hiện nay hầu hết các trường ĐH, CĐ đều mở chuyên ngành này để đáp ứng nhu cầu lớn của thời cuộc hiện nay tiến tới công nghệ số hóa. Bên cạnh đó, điểm chuẩn vào ngành học này lại không cao chỉ dao động từ điểm sàn của Bộ là 13 - 23 điểm. Nhiều sinh viên học ngành này, ra trường tìm được ngay việc làm. Mỗi trường ĐH, CĐ đào tạo chuyên ngành này theo thế mạnh của mình. Tuy nhiên để phân loại các chuyên ngành học CNTT nhưng bậc học ĐH, thí sinh có thể tham khảo sau đây:

    Khoa học máy tính: thiên về các lý thuyết cơ bản của ngành CNTT như lý thuyết tính toán, khoa học vật liệu, lý thuyết xử lý hình ảnh, âm thanh, lý thuyết khai thác cơ sở dữ liệu…; Kỹ nghệ máy tính: thiên về đào tạo lý thuyết và ứng dụng liên quan đến thiết kế và sản xuất phần cứng máy tính; Kỹ nghệ phần mềm: lý thuyết và ứng dụng các công nghệ sản xuất phần mềm, quy trình, công cụ, ngôn ngữ lập trình; Hệ thống thông tin: lý thuyết và ứng dụng CNTT trong việc quản lý hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức; Ứng dụng CNTT: ứng dụng và triển khai CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của cuộc sống.

    Mỗi ngành chính lại có thể chia ra một số hướng hẹp hơn như trong Kỹ nghệ phần mềm có thể có hướng chuyên sâu về phần mềm nhúng, về các hệ thống phân tán…

    Điều đầu tiên để theo học ngành CNTT là bạn nên học tốt Toán và đầu óc tư duy tốt. Ngoại ngữ cũng là điều bắt buộc khi theo học CNTT.

    Ngành CNTT có rất nhiều ứng dụng trong các công việc của của sống, do đó học ngành này xong, bạn có cơ hội làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Lĩnh vực truyền thông, an ninh mạng, xử lý dữ liệu số...h ay rất nhiều công việc từ sửa chữa máy tính, lắp đặt mạng, thiết kế đồ họa, cài đặt phần mềm….

    Các sinh viên có thể đi theo hướng khoa học là nghiên cứu sâu xa về những thuật toán nhằm tối ưu hóa chúng, nghiên cứu và phát triển về trí thông minh nhân tạo, về “thị giác” máy tính, về khả năng nhận dạng ngôn ngữ... Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực khoa học rất khó.

    Năm 20110, điểm chuẩn ngành CNTT của một số trường như sau: ĐH Bách khoa Hà Nội: 21 điểm; ĐH Sư phạm Hà Nội: 16 điểm; ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH QGHN): 17 điểm; ĐH Công nghệ (ĐHQGHN): 21,5 điểm; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở phía Bắc 23 điểm, cơ sở phía Nam: 17 điểm; ĐH Bách khoa TPHCM: 19 điểm; ĐH Bách khoa Đà Nẵng: 17,5 điểm; ĐH Thái Nguyên: 13 điểm; ĐH Điện lực: 15,5 điểm…

Ngành Kế toán

    Cũng như ngành CNTT, ngành Kế toán hiện nay cũng được nhiều trường ĐH, CĐ mở ra để hút thí sinh. Tốt nghiệp ngành Kế toán, sinh viên ít khi thất nghiệp vì nhu cầu xã hội với ngành này hiện nay rất lớn.

Ngành Kế toán trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống, tiếp cận với tri thức hiện đại về Kế toán - Kiểm toán để giúp sinh viên giải quyết các tình huống phức tạp trong các môn học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, kết hợp với khả năng phân tích và định hướng chiến lược trong hoạt động chuyên môn.

    Sinh viên được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng xử lý các nghiệp vụ, kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và phân tích các báo cáo tài chính.

    Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị kỹ năng phân tích tài liệu Kế toán, Kiểm toán theo hướng chuyên sâu, phân tích và trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, logic và có tính sáng tạo, có kỹ năng phối hợp và thực hiện công việc trong môi trường làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và các giá trị đạo đức nghề nghiệp từ đó nâng cao khả năng thành công trong môi trường làm việc của các Kế toán, Kiểm toán viên chuyên nghiệp.

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể hướng tới những vị trí làm việc trong hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, hệ thống các cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ….

    Những trường đào tạo ngành Kế toán có thương hiệu là: Khoa Kế toán của Học viện Tài chính, khoa Kế toán - Kiểm toán của ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế (ĐH QGHN), ĐH Kinh tế - Luật (ĐH QGTPHCM) hay những trường như ĐH Công nghiệp HN, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM... Có trường tách bạch ngành Kế toán và Kiểm toán. Nhưng nhiều trường đại học lại gộp Kế toán và Kiểm toán. Tại Học viện Tài chính, ngành Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp và kiểm toán.

    Điểm chuẩn hàng năm vào ngành không phải là thấp: Năm 2010, Học viện Tài chính có điểm chuẩn ngành Kế toán là: 22,0 điểm; khối D1: 28,0 điểm (đã nhân hệ số); ĐH Kinh tế quốc dân: Điểm chuẩn khối A: 23,5 điểm và khối D1: 22,5 điểm; ĐH Kinh tế (ĐH QGHN): khối A và khối D cùng 21 điểm; ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM): điểm chuẩn ngành kế toán- kiểm toán khối A và D1 cùng 19 điểm; ĐH Công nghiệp HN: ngành Kế toán (Khối D): 16 điểm; ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM điểm chuẩn khối A và D1 đều 13 điểm…

Giáo dục mầm non

    Giáo dục mầm non (GDMN) là một cấp học mang tính xã hội hóa cao vì nhu cầu gửi trẻ hiện nay rất lớn. Theo thống kê nhiều tỉnh hiện nay thiếu trầm trọng giáo viên mầm non như Hà Nội hiện nay thiếu tới hơn 26.000 giáo viên mầm non. Mỗi năm TPHCM thiếu khoảng 3.000-4.000 giáo viên mầm non... Nhiều nơi, 2/3 trẻ mầm non phải học ở các trường ngoài công lập.

    Trước thực trạng thiếu giáo viên hiện nay và nhu cầu lớn của xã hội về GDMN hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập GDMN với tổng ngân sách Nhà nước hơn 14.000 tỷ đồng. Thời gian tới, cùng với việc triển khai đầy đủ các nội dung của Đề án phổ cập GDMN nông thôn, ngành Giáo dục sẽ tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển GDMN, đặc biệt là chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, trẻ mầm non và các cơ sở GDMN.

    Năm 2010, điểm chuẩn vào ngành GDMN cũng không cao như: ĐH Sư phạm Hà Nội: 18 điểm; ĐH Sư phạm Hà Nội II: 16 điểm… còn các trường CĐ, điểm chuẩn ngành này hầu hết bằng hoặc nhỉnh hơn điểm sàn một chút.

1-2 of 2