DIỄN ĐÀN‎ > ‎

Giải đáp toán

BÀI GIẢI THEO YÊU CẦU CÁC EM
1.  Giải bài theo yêu cầu bạn  Thảo Quỳnh Tính nguyên hàm:

Giải:

Đổi biến số: 

Comments