Tạo đồng hồ đếm ngược bằng Flash

đăng 01:24, 7 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 02:05, 7 thg 2, 2012 bởi Anh Levan ]

    Có đôi lúc bạn muốn tạo 1 chiếc đồng hồ đếm ngược để đánh dấu một ngày giờ quan trọng nào đó đối với bạn đang đến gần. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó với phần mềm Adobe Flash

Hướng dẫn:
- Mở phần mềm Adobe Flash lên > chọn Flash file (ActionScript 2.0)
- Chọn công cụ Text Tool (Phím tắt T),tại bảng Properties phiá dưới chọn Dynamic Text và đặt tên là time_text
- Gõ nội dung: "00:00:00:00"
- Tạo một layer mới đặt tên là actions
- Kích chuột trái vào frame đầu tiên trên layer actions và nhấn F9 để hiện bảng Actions
- Copy đoạn code ở dưới và dán vào đó, bạn chú ý dòng code mình khoanh tròn dùng để xác định ngày tháng và giờ chính là mốc thời gian cho đồng hồ đếm ngược lại. (Ví dụ trong đoạn code đó mình đang chọn mốc thời gian là 8h sáng ngày 25 tháng 7 năm 2010). Bạn sẽ tuỳ chỉnh vào đoạn code đó để xáx lập mốc thời gian theo ý mình
- Nhấn Ctrl +Enter để xem kết quả
- Export ra movie nếu như đã ưng ý
- Ngoài ra bạn có thể tạo thêm layer mới để chèn hình hoặc trang trí thêm theo ý mình. (trên hình là mình đang thêm 1 layer chứa logo của diễn đàn mình)


Chúc bạn thành côngMã:
 this.onEnterFrame = function () {
  
  var today:Date = new Date();
  var currentYear = today.getFullYear();
  var currentTime = today.getTime();
  
  var targetDate:Date = new Date(2010,7,25,8);
  var targetTime = targetDate.getTime();
  
  var timeLeft = targetTime - currentTime;
  
  var sec = Math.floor(timeLeft/1000);
  var min = Math.floor(sec/60);
  var hrs = Math.floor(min/60);
  var days = Math.floor(hrs/24);
  sec = string(sec % 60);
  if (sec.length < 2){
    sec = "0" + sec;
  }
  min = string(min % 60);
  if (min.length < 2){
    min = "0" + min;
  }
  hrs = string(hrs % 24);
  if (hrs.length < 2){
    hrs = "0" + hrs;
  }
  days = string(days % 365 - 30);
  
  var counter:String = days + ":" + hrs + ":" + min + ":" + sec;
  time_txt.text = counter;
    
                     
}


Comments