ENGLISH‎ > ‎Hỗ trợ Tiếng Anh‎ > ‎

Cặp từ trong tiếng Anh dễ gây nhằm lẫn

đăng 06:08, 13 thg 8, 2011 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 08:18, 15 thg 8, 2011 ]
Hãy tìm hiểu những cặp rừ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn
Chẳng hạn:  To learn  và  Study , also - too - either , v.v...
Xem và Download  tại đây
Comments