Share code play music mp3

CODE PLAY MUSIC MP3Anhlevan

1. Xem và tải code play music mp3 này với link ở hộp dưới đây:


2. Chú thích về code: Bạn hãy thay phần màu đỏ
- Link file ảnh ở dòng: <img alt="Anhlevan" src="Link ảnh" title="Admin">
- Tên bài hát ở dòng: <div class="title-MS">Tên bài hát</div>
- Link file .mp3 ở dòng: <source src="Link file .mp3" type="audio/mp3">
- Nếu cần gì thêm thì comment bên dưới mình sẽ cố gắng hồi âm sớm nhất.

* Demo:

Anhlevan
Liên khúc Disco
Modern Talking
remove add
repeat favorite volume_up
0:00:0 play_arrow

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn