Code slider photo

CODE SLIDER PHOTO

1. Xem và tải code slider photo này với link ở hộp dưới đây:

Mở khóa bằng cách chọn 1 trong 3 nút chia sẻ.

2. Chú thích: 
- Slider trên với ảnh có kích thước 600x250 ,  các bạn lấy link ảnh của các bạn. Nếu dùng số lượng và kích thước khác thì các bạn chỉnh sửa code cho phù hợp
- Nếu muốn liên kết mở cửa sổ riêng thì thêm  target="_blank"  vào thẻ <a>

* Demo:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn