Tạo chữ ký online

ANHLEVAN.TK hướng dẫn các bạnAnhlevan
Cách tạo chữ ký trực tuyến

1.  Vào website https://www.mylivesignature.com/

    Chọn thẻ

2.  Nhập chữ ký cần tạo xong click vào Next Step

3.  Chọn Font chữ

    Xong cuộn xuống cuối click vào Next Step

4.  Chọn size chữ

    Xong cuộn xuống cuối click vào Next Step

5.  Chọn kiều ngang chữ (độ nghiêng )

    Xong cuộn xuống cuối click vào Next Step

6.  Chọn màu nền và màu chữ

     Xong click vào Next Step

7.  Chọn loại chữ ký cần tạo:

- Nếu tạo chữ ký tịnh thì click vào dòng thứ 1 và lưu file dạng  .png

- Nếu tạo chữ ký động thì click dòng thứ 2 và lưu file dạng  .gif

Chúc các bạn thành công.


Xem demo:  Chuyển sang chế độ xem tối nha mọi người

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn