Kí tự đặc biệt - thông dụng (code HTML)

ANHLEVAN.TK GỞI ĐẾN CÁC BẠN ☸
BẢNG KÍ TỰ ĐẶC BIỆT - THƯỜNG DÙNG
( CODE HTML )
Các bạn có thể copy trực tiếp kí tự để soạn thảo trên website/blog Anhlevan
Mã HTML Kí tự Mã HTML Kí tự Mã HTML Kí tự Mã HTML Kí tự
➤ ♲ ❤ ⏊
► © © ' ' Δ Δ
◄ » » " " ± ±
▼ « « & & ≥
▲ ▉ & & ≤
⚫ ✦   kh.trắng Ø Ø
⚪ ♻ ✉ ÷ ÷
● $ $ ⏎ ∋
০ § § ✋ ∌
◆ ╳ ✂ ∈
◇ ⛔ ⊠ ∉
⎹ ▬ ▓ ⊂
▌ ░ ▒ ⊄
⎪ ⚶ ♩ ⊃
॥ ڻ ڻ ♪ ⊅
♐ ☸ ♫ ⋂
♦ ☼ ♬ ⋃
۩ ۩ ➠ ♭ ≠
⚙ ☏ ♮ ┆
⚛ ☞ ♯ ∽
⚜ ⚛ ⚓ ∾
⚝ ✎ ⋘ ⇔
⚘ ➽ ⋙ ⋮
⚽ ➧ ❑ ∀
⛄ ☺ ❖ ∃
⛅ ☻ ✺ ∞
ৡ ☽ ❉ ⇏
⛪☾❁⇎
⛵➥✌≁
✍®®➫∑
✔→←ΩΩ
↑↓¿¿∧
💕  ❤️️  💘🏃👫🙆🍎  🍏👨  👩🎅😂
👮👷🙅👯👸👱👳 👳🙋

c1-l c1-r c2-l c2-r c3-l c3-r c4-l c4-r


Bảng đánh thứ tự số hay bảng chữ cái.

Mã HTML Kí tự Mã HTML Kí tự
⓪ Từ  ①   đến  ⑳①   đến   ⑳
📞🎼 Từ  ❶   đến   ❿❶   đến   ❿
🎧🎤 Từ   ⓵   đến   ⓾⓵   đến   ⓾
🌙 Từ   ⓫   đến   ⓴⓫   đến   ⓴
🔊Từ   Ⓐ   đến   ⓏⒶ   đến   Ⓩ
π☕️Từ   ⓐ   đến   ⓩⓐ   đến   ⓩ


c1-l c1-r c2-l c2-r

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn